English Thứ Bảy, 20-04-2019, 07:16 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92318141
Đang online: 114

Sơn Tịnh: “Cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa” cho hiệu quả cao

Đăng ngày: 13/04/2019; 1465 lần đọc
Các đại biểu tham quan mô hình “ Cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa” tại xã Tịnh Bắc

Mô hình “Cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa” tại xã Tịnh Bắc (huyện Sơn Tịnh) đã giảm được chi phí đầu tư, lợi nhuận cao hơn so với ruộng đại trà trên 2,5 triệu đồng/ ha. 

Đề án tái cơ cấu ngành trồng trọt nói riêng và tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói chung đã xác định cây lúa là cây chủ lực đối với ngành trồng trọt của huyện Sơn Tịnh trong nhữ​ng năm đến. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay bà con nông dân còn sản xuất theo tập quán canh tác cũ, chưa mạnh dạn thay đổi và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất lúa như:

Còn dùng thóc ăn để làm giống; gieo sạ mật độ còn dày; bón phân chưa cân đối, nhất là việc bón thừa đạm; sử dụng thuốc BVTV còn tùy tiện... dẫn đến chi phí đầu vào cao, chất lượng sản phẩm thấp, hiệu quả kinh tế chưa đạt so với yêu cầu. Mặt khác, tình trạng sử dụng nước tưới chưa khoa học, không theo giai đoạn sinh trưởng của lúa, làm lãng phí nước trong điều kiện thiếu nước tưới như hiện nay.

Việc sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, thiếu bền vững là những bất cập của nền sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Vì vậy, giải pháp tối ưu là phải thiết kế lại đồng ruộng thành những vùng sản xuất tập trung. Từ đó ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học để tạo ra những mặt hàng nông sản chất lượng với khối lượng lớn nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Năm 2019, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Sơn Tịnh phối hợp với HTX DVNN Tịnh Bắc xây dựng mô hình trình diễn “Cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa”; địa điểm thực hiện tại xứ đồng Mốc, thôn  Minh Xuân, xã Tịnh Bắc, quy mô diện tích 16,58 ha, với 139 hộ tham gia.

Giống lúa sử dụng trong mô hình là TBR225 (giống lúa do Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed chọn tạo, đã được khảo nghiệm theo quy phạm khảo nghiệm quốc gia, được Hội đồng KHCN Bộ NN&PTNT công nhận chính thức là giống quốc gia năm 2015); lượng giống gieo sạ 90 kg/ha (4,5 kg/sào Trung Bộ); thời gian gieo sạ  từ ngày 03 - 05/01/2019.

Nông dân áp dụng đúng quy trình kỹ thuật do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Sơn Tịnh hướng dẫn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện mô hình chỉ có khoảng 30% số hộ bón phân chuồng, còn lại 70% số hộ không có phân chuồng để bón nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa, đặc biệt là đối với cánh đồng mới cải tạo. Vì thế năng suất chưa đạt so với tiềm năng năng suất của giống.

Ngày 11/4, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Sơn Tịnh tổ chức Hội nghị thăm quan, mô hình "Cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa" và đánh giá các giống lúa TBR225, TBR279 và TBR117.  

Ông Phạm Cao Tùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Sơn Tịnh cho biết: Qua theo dõi kết quả thực hiện "Cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa"   tại xã Tịnh Bắc, chúng tôi nhận thấy giống lúa trong mô hình có tỷ lệ nẩy mầm cao (>95%), chiều cao cây 105 - 110cm, cứng cây, trổ bông tập trung, bông to, dài, nhiều hạt, hạt thon dài, khối lượng 1000 hạt 24-25gram.  Các yếu tố cấu thành năng suất (như: số bông/m2, số hạt chắc/bông ...) có sự khác biệt rất rõ giữa 2 ruộng mô hình và ruộng đại trà.

Qua việc triển khai mô hình trình diễn cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa trên cánh đồng mới thực hiện dồn điền đổi thửa, chúng tôi đánh giá kết quả đã đạt được như sau: Về năng suất lúa trong mô hình trình diễn, ước năng suất thực thu đạt  64,7 tạ/ha, Trong khi năng suất của lúa ngoài đại trà trong cùng điều kiện sinh thái và thổ nhưỡng ước đạt là 62,3 tạ/ha. Giảm được các khoản đầu tư không cần thiết như: Giống, phân bón, thuốc BVTV, công chăm sóc so với sản xuất lúa ngoài đại trà trong cùng điều kiện. Đáp ứng tiêu chí đã áp dụng vào mô hình là sản xuất theo phương pháp “1 phải 5 giảm”

Về chi phí, mô hình trình diễn “Cánh đồng mẫu lớn trong sản xuất lúa” đã giảm được chi phí đầu tư so với lúa sản xuất ngoài đại trà trong cùng điều kiện là trên 1,1 triệu đồng/ha. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận ở ruộng mô hình là 13,36 triệu đồng/ha, ruộng đại trà 10,810 triệu/ha. Như vậy ruộng mô hình lãi cao hơn so với ruộng đại trà là 2,55 triệu đồng/ha.

Tại Hội nghị đầu bờ, đa số bà con nông dân tham gia mô hình và các đại biểu đều đánh giá giống lúa TBR225 là giống thích ứng rộng, đẻ nhánh khỏe, chịu thâm canh, cứng cây, trổ bông tập trung, bông to dài, nhiều hạt, năng suất cao, chất lượng gạo ngon, nhưng vẫn còn nhiễm nhẹ đối với bệnh đạo ôn. Qua thực hiện mô hình, giúp bà con nông dân có điều kiện tiếp cận các giống lúa mới có khả năng thích nghi với thổ nhưỡng nơi đây và hạn chế được các loại sâu bệnh hại...

Hải Yến


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích