English Chủ Nhật, 24-02-2019, 01:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87567733
Đang online: 162

Sơn Tây: Triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2018

Đăng ngày: 11/10/2018; 323 lần đọc

Ngày 11-10, Huyện ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14 (khóa XII) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2018; thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện các nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; lấy phiếu giới thiệu kiện toàn chức danh Bí thư Huyện ủy Sơn Tây khóa XII. 

Trong 9 tháng đầu năm 2018, huyện Sơn Tây thự​c hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất đạt trên 591 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2017. Các mô hình trồng cây sa nhân dưới tán rừng, mắc ca, nuôi bò Zêbu, cá tầm,…sinh trưởng và phát triển tốt.

 

Huyện cũng tập trung huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức sôi nổi với nhiều nội dung ý nghĩa, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong nhân dân,…

 

Hội nghị cũng đã thông qua các dự thảo kế hoạch của Huyện ủy thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng thời tổ chức lấy phiếu giới thiệu kiện toàn chức danh Bí thư Huyện ủy Sơn Tây khóa XII.

 

                 Thanh Khánh 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích