English Thứ Ba, 18-06-2019, 19:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99194674
Đang online: 121

Sơn Tây: Triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2018

Đăng ngày: 11/10/2018; 347 lần đọc

Ngày 11-10, Huyện ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14 (khóa XII) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2018; thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện các nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; lấy phiếu giới thiệu kiện toàn chức danh Bí thư Huyện ủy Sơn Tây khóa XII. 

Trong 9 tháng đầu năm 2018, huyện Sơn Tây thự​c hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất đạt trên 591 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2017. Các mô hình trồng cây sa nhân dưới tán rừng, mắc ca, nuôi bò Zêbu, cá tầm,…sinh trưởng và phát triển tốt.

 

Huyện cũng tập trung huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức sôi nổi với nhiều nội dung ý nghĩa, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong nhân dân,…

 

Hội nghị cũng đã thông qua các dự thảo kế hoạch của Huyện ủy thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng thời tổ chức lấy phiếu giới thiệu kiện toàn chức danh Bí thư Huyện ủy Sơn Tây khóa XII.

 

                 Thanh Khánh 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích