English Thứ Năm, 18-07-2019, 08:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102962291
Đang online: 213

Sơn Tây: Tăng cường phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi

Đăng ngày: 05/07/2019; 475 lần đọc

Để phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, những ngày qua, huyện Sơn Tây tổ chức thành lập Chốt kiểm dịch tạm thời trên Tỉnh lộ 623 tại xã Sơn Tân, Sơn Tây. 

Chốt kiểm dịch này được phân công thành viên trực 24/24 giờ để chủ động kiểm tra, kiểm soát việc mua bán, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn​ không có nguồn gốc rõ ràng, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, chưa có phiếu xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi…

Qua chốt chặn, những trường hợp vi phạm được các ngành chức năng lập biên bản và xử lý đúng theo quy định. Đến thời điểm này, huyện Sơn Tây chưa có dấu hiệu bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Thanh Khánh 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh theo yêu cầu tại Công văn số 3728-CV/TU ngày 05/7/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích