English Thứ Hai, 17-02-2020, 16:51 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 118966686
Đang online: 264

Sơn Tây: Ra quân trồng cây đầu năm

Đăng ngày: 30/01/2020; 413 lần đọc

Sáng 30-01, huyện Sơn Tây tổ chức ra quân trồng cây đầu năm tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đinh Thanh Kháng và xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, nhiệt liệt hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Các loại cây được trồng trong dịp này là c​ây bản địa như: Sao đen, Dầu rái, Dỗi xanh. Để thực hiện tốt lời căn dặn của Bác, hàng năm huyện Sơn Tây luôn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân trong huyện về lợi ích của việc trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng, tạo phong trào sâu rộng để “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân trồng cây, gây rừng” gắn với việc phát triển kinh tế xanh, bền vững, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường và làm cho cảnh quan, thiên nhiên thêm xanh, sạch, đẹp hơn.

 

                                    Thanh Khánh 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, nghiên cứu nội dung Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 06/02/2020 của Văn phòng Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hoàn thành trước ngày 29/02/2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở: Y tế, Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 1035/BTC-HCSN ngày 04/02/2020 của Bộ Tài chính về việc thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ KCB bảo hiểm y tế năm 2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh áp dụng, triển khai thực hiện Quyết định số 2158/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 của bộ, ngành và địa phương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 871/KH-BNN-CN ngày 06/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, lĩnh vực chăn nuôi.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích