English Thứ Bảy, 23-02-2019, 13:04 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87531277
Đang online: 106

Sơn Tây: Ra mắt mô hình “3 phòng – 4 giữ” vì bình yên cuộc sống

Đăng ngày: 30/01/2019; 689 lần đọc

Tối ngày 29-01, Ban Chỉ đạo 25 xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây tổ chức ra mắt mô hình “3 phòng – 4 giữ” về đảm bảo an ninh trật tự tại thôn Tà Dô, nhất là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.  

Mô hình “3 phòng – 4 giữ” gồm các nội dung: phòng không có hộ dân trong thôn theo đạo trái pháp luật; phòng tội phạm và tệ nạn xã hội; phò​ng tai nạn giao thông; giữ đoàn kết; giữ xóm làng; giữ an ninh trật tự; giữ tài sản.

Tại Lễ ra mắt, các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện cũng đã giải thích cho bà con nhân dân hiểu rõ hơn về mô hình này và hướng dẫn cách làm để góp phần giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Thông qua mô hình sẽ xây dựng được các tổ tự quản về an ninh trật tự, nhằm động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tích cực vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương sinh sống.

Thiên Bảo


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích