English Thứ Bảy, 23-03-2019, 12:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89570676
Đang online: 137

Sơn Tây: Đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Sơn Tân

Đăng ngày: 06/12/2018; 323 lần đọc

Ngày 05-12, huyện Sơn Tây tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân xã Sơn Tân về chính sách giảm nghèo, do đồng chí Võ Thìn – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

 

Tại buổi đối thoại, bà con nhân dân đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến các chế độ chính sách, an sinh xã hội, những khó khăn tron​g việc làm hồ sơ vay vốn để làm nhà ở theo Chương trình 30a của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị thực hiện chặt chẽ, minh bạch việc rà soát, xét chọn hộ về triển khai thực hiện các chương trình dự án cấp giống cây cau, con bò giống cho bà con; một số hộ dân thiếu đất sản xuất, các chế độ chính sách bệnh binh, người có công với cách mạng cách mạng, chế độ mai táng phí cho người có công, chế độ bán trú cho học sinh, yêu cầu giãn dân ở KDC Đắk Ròng…

 

Sau khi nghe những ý kiến, kiến nghị của bà con, đồng chí Võ Thìn – Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành có liên quan và đại diện lãnh đạo xã Sơn Tân giải trình rõ những thắc mắc, những kiến nghị của bà con, đồng thời trả lời làm rõ và thông tin thêm những chính sách mới liên quan đến giảm nghèo.

 

Thị Thế 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích