English Thứ Năm, 17-01-2019, 00:18 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85424905
Đang online: 158

Sơn Tây: Đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Sơn Tân

Đăng ngày: 06/12/2018; 292 lần đọc

Ngày 05-12, huyện Sơn Tây tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân xã Sơn Tân về chính sách giảm nghèo, do đồng chí Võ Thìn – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

 

Tại buổi đối thoại, bà con nhân dân đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến các chế độ chính sách, an sinh xã hội, những khó khăn tron​g việc làm hồ sơ vay vốn để làm nhà ở theo Chương trình 30a của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị thực hiện chặt chẽ, minh bạch việc rà soát, xét chọn hộ về triển khai thực hiện các chương trình dự án cấp giống cây cau, con bò giống cho bà con; một số hộ dân thiếu đất sản xuất, các chế độ chính sách bệnh binh, người có công với cách mạng cách mạng, chế độ mai táng phí cho người có công, chế độ bán trú cho học sinh, yêu cầu giãn dân ở KDC Đắk Ròng…

 

Sau khi nghe những ý kiến, kiến nghị của bà con, đồng chí Võ Thìn – Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành có liên quan và đại diện lãnh đạo xã Sơn Tân giải trình rõ những thắc mắc, những kiến nghị của bà con, đồng thời trả lời làm rõ và thông tin thêm những chính sách mới liên quan đến giảm nghèo.

 

Thị Thế 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 08/TB-VPCP ngày 07/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ủy ban Quốc gia.

 

Tiếp theo Công văn số 6833/UBND-KGVX ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 4425/BTTTT-CTCB ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh đúng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Thông tư số 10/2018/TT-BKHCN ngày 01/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích