English Thứ Sáu, 22-03-2019, 14:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89491655
Đang online: 219

Sớm khắc phục điểm đen tai nạn giao thông

Đăng ngày: 10/08/2018; 279 lần đọc
Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Ngãi tồn tại nhiều điểm đen gây TNGT

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố sớm khắc phục điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, thực hiện các giải pháp để khắc phục 10 điểm đen và 28 điểm tiền ẩn về tai nạn giao thông theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1920/SGTVT-QLGT ngày 02/8/2018. Cân đối nguồn kinh phí đã được bố trí trong kế hoạch năm 2018 để thực hiện; trường hợp chưa bố trí được kinh phí để khắc phục trong năm 2018 thì có giải pháp tạm thời và đưa vào kế hoạch năm 2019 để triển khai thực hiện.

 

Giao Sở Giao thông vận tải theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện của các đơn vị, địa phương và kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích