English Chủ Nhật, 16-12-2018, 00:57 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 84033359
Đang online: 118

Sớm khắc phục điểm đen tai nạn giao thông

Đăng ngày: 10/08/2018; 255 lần đọc
Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Ngãi tồn tại nhiều điểm đen gây TNGT

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố sớm khắc phục điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, thực hiện các giải pháp để khắc phục 10 điểm đen và 28 điểm tiền ẩn về tai nạn giao thông theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1920/SGTVT-QLGT ngày 02/8/2018. Cân đối nguồn kinh phí đã được bố trí trong kế hoạch năm 2018 để thực hiện; trường hợp chưa bố trí được kinh phí để khắc phục trong năm 2018 thì có giải pháp tạm thời và đưa vào kế hoạch năm 2019 để triển khai thực hiện.

 

Giao Sở Giao thông vận tải theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện của các đơn vị, địa phương và kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích