English Thứ Năm, 16-08-2018, 10:59 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77078886
Đang online: 192

Sớm khắc phục điểm đen tai nạn giao thông

Đăng ngày: 10/08/2018; 184 lần đọc
Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Ngãi tồn tại nhiều điểm đen gây TNGT

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu​ Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thành phố sớm khắc phục điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, thực hiện các giải pháp để khắc phục 10 điểm đen và 28 điểm tiền ẩn về tai nạn giao thông theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1920/SGTVT-QLGT ngày 02/8/2018. Cân đối nguồn kinh phí đã được bố trí trong kế hoạch năm 2018 để thực hiện; trường hợp chưa bố trí được kinh phí để khắc phục trong năm 2018 thì có giải pháp tạm thời và đưa vào kế hoạch năm 2019 để triển khai thực hiện.

 

Giao Sở Giao thông vận tải theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện của các đơn vị, địa phương và kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9531/BCT-ĐT ngày 09/8/2018, trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, đôn đốc các cơ quan, địa phương có liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính tại Kết luận thanh tra số 1532/BTC-TTr ngày 30/01/2015 về công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích