English Thứ Hai, 18-11-2019, 23:07 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112639137
Đang online: 239
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Sớm giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và Dốc Sỏi – Pleiku 2

Đăng ngày: 08/07/2019; 225 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến​ chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương về công tác bồi thường, GPMB để thực hiện dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi và dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2.

Liên quan đến công tác bồi thường, GPMB dự án công trình đường dây 500kV từ Quảng Trạch – Dốc Sỏi và Dốc Sỏi – Pleiku 2, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã liên tục có các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các sở, ban ngành, địa phương khẩn trương, tích cực phối hợp với BQL dự án các công trình điện miền Trung và các đơn vị thi công  hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, cũng như tập trung giải quyết các vướng mắc, đến nay, đã cơ bản đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

 

Để đáp ứng tiến độ triển khai thực hiện các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Trà Bồng, Ba Tơ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 91/TB-UBND ngày 08/5/2019, Công văn số 2803/UBND-CNXD ngày 05/6/2019; phối hợp chặt chẽ với BQL dự án các công trình điện miền Trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB tại các vị trí móng trụ và hành lang tuyến các dự án.

 

Giải quyết dứt điểm tình trạng xây nhà, công trình trái phép tại các vị trí móng trụ điện và trong hành lang tuyến điện, tránh tình trạng trục lợi, gây khó khăn trong công tác bồi thường và quản lý đất đai tại địa phương.

 

Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật về bồi thường, GPMB để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.

 

Về việc nâng mức hỗ trợ đối với đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây, giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các huyện thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 138/TB-UBND ngày 14/6/2019.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích