English Thứ Sáu, 16-11-2018, 16:16 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82415937
Đang online: 204
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Sơ kết sản xuất nông nghiệp năm 2018

Đăng ngày: 08/11/2018; 239 lần đọc

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tại hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản năm 2018, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 tổ chức sáng 08-11, trình độ đầu tư, thâm canh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất của nông dân ngày càng cao là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi trong năm 2018.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sản lượng lương thực cả năm ước đạt trên 500.000 tấn, đạt 100,05% kế hoạch, tăng 0,38% so với năm 2017. Diện tích lúa gieo sạ cả năm là 74.700 ha, so với năm 2017, giảm 700 ha nhưng năng suất tăng 0,93 tạ/ha, sản lượng tăng 0,6%.

 

Ngoài cây lương thực, diện tích, năng suất các cây thực phẩm và cây công nghiệp khác cũng đều vượt so với kế hoạch. Riêng diện tích cây mía có xu hướng ngày càng thu hẹp dần do hiệu quả kinh tế thấp so với những cây trồng khác.

 

Giá trị sản phẩm bình quân 01 ha đất canh tác cây hàng năm ước đạt 75,6 triệu đồng/ha, cao hơn 1,8 triệu đồng/ha so với năm 2017. Trong năm, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện nhiều mô hình luân canh, xen canh, với tổng diện tích khoảng 1.500 ha, đạt hiệu quả khá cao. Điển hình như sản xuất rau quả các loại với diện tích 500 ha ở huyện Sơn Tịnh, đạt giá trị sau thu hoạch hơn 300 triệu đồng/ha/năm; trồng rau các loại ở xứ Đồng Quýt, xã Tịnh Long, với diện tích 5 ha, giá trị sau thu hoạch trên 210 triệu đồng/ha/năm; mô hình trồng rau ăn lá và rau ăn quả các loại theo hướng an toàn tại thôn 6, xã Nghĩa Dũng, với diện tích 10 ha, đạt giá trị sau thu hoạch 270 triệu đồng/ha/năm,...

 

nb2-08112018.jpg


 

Trên lĩnh vực phát triển chăn nuôi, công tác kiểm soát dịch bệnh được tăng cường nên ngành chăn nuôi từng bước phát triển về quy mô, chăn nuôi tập trung quy mô lớn ngày càng phổ biến, phát triển các sản phẩm chăn nuôi theo hướng hàng hóa bước đầu tập trung vào chăn nuôi heo và gia cầm, chăn nuôi trâu, bò vẫn dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ. So với năm 2017, số lượng đàn trâu tăng 1,19%, đàn bò tăng 0,29%, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 77.600 tấn, tăng 0,06%.

 

Trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, thời tiết trong năm tương đối thuận lợi đã góp phần đem lại thành công cho các vụ nuôi. Cụ thể, tổng diện tích thả nuôi ước đạt gần 1.500 ha, sản lượng 7.200 tấn, đạt 106,5% kế hoạch, tăng 12,2% so vơi năm 2017.

 

Vụ lúa Đông Xuân 2018-2019, toàn tỉnh có kế hoạch giao sạ trên 38.300 ha, phấn đấu năng suất bình quân đạt 60,6 tạ/ha.

 

Lịch thời vụ: tập trung giao sạ từ ngày 20/12/2018 đến ngày 05/01/2019, với cơ cấu giống chủ lực như KD28, TBR225, TBR1, Đài Thơm 8, VTNA2; các giống bổ sung DT45, MT10, DDH815-6, KDđb, PC6, Thiên ưu 8, OM6976, Hà Phát 3,...

 

                    P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích