English Thứ Hai, 22-04-2019, 11:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92509747
Đang online: 254
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Sơ kết sản xuất nông nghiệp năm 2018

Đăng ngày: 08/11/2018; 338 lần đọc

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tại hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản năm 2018, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 tổ chức sáng 08-11, trình độ đầu tư, thâm canh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất của nông dân ngày càng cao là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi trong năm 2018.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sản lượng lương thực cả năm ước đạt trên 500.000 tấn, đạt 100,05% kế hoạch, tăng 0,38% so với năm 2017. Diện tích lúa gieo sạ cả năm là 74.700 ha, so với năm 2017, giảm 700 ha nhưng năng suất tăng 0,93 tạ/ha, sản lượng tăng 0,6%.

 

Ngoài cây lương thực, diện tích, năng suất các cây thực phẩm và cây công nghiệp khác cũng đều vượt so với kế hoạch. Riêng diện tích cây mía có xu hướng ngày càng thu hẹp dần do hiệu quả kinh tế thấp so với những cây trồng khác.

 

Giá trị sản phẩm bình quân 01 ha đất canh tác cây hàng năm ước đạt 75,6 triệu đồng/ha, cao hơn 1,8 triệu đồng/ha so với năm 2017. Trong năm, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện nhiều mô hình luân canh, xen canh, với tổng diện tích khoảng 1.500 ha, đạt hiệu quả khá cao. Điển hình như sản xuất rau quả các loại với diện tích 500 ha ở huyện Sơn Tịnh, đạt giá trị sau thu hoạch hơn 300 triệu đồng/ha/năm; trồng rau các loại ở xứ Đồng Quýt, xã Tịnh Long, với diện tích 5 ha, giá trị sau thu hoạch trên 210 triệu đồng/ha/năm; mô hình trồng rau ăn lá và rau ăn quả các loại theo hướng an toàn tại thôn 6, xã Nghĩa Dũng, với diện tích 10 ha, đạt giá trị sau thu hoạch 270 triệu đồng/ha/năm,...

 

nb2-08112018.jpg


 

Trên lĩnh vực phát triển chăn nuôi, công tác kiểm soát dịch bệnh được tăng cường nên ngành chăn nuôi từng bước phát triển về quy mô, chăn nuôi tập trung quy mô lớn ngày càng phổ biến, phát triển các sản phẩm chăn nuôi theo hướng hàng hóa bước đầu tập trung vào chăn nuôi heo và gia cầm, chăn nuôi trâu, bò vẫn dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ. So với năm 2017, số lượng đàn trâu tăng 1,19%, đàn bò tăng 0,29%, sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 77.600 tấn, tăng 0,06%.

 

Trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, thời tiết trong năm tương đối thuận lợi đã góp phần đem lại thành công cho các vụ nuôi. Cụ thể, tổng diện tích thả nuôi ước đạt gần 1.500 ha, sản lượng 7.200 tấn, đạt 106,5% kế hoạch, tăng 12,2% so vơi năm 2017.

 

Vụ lúa Đông Xuân 2018-2019, toàn tỉnh có kế hoạch giao sạ trên 38.300 ha, phấn đấu năng suất bình quân đạt 60,6 tạ/ha.

 

Lịch thời vụ: tập trung giao sạ từ ngày 20/12/2018 đến ngày 05/01/2019, với cơ cấu giống chủ lực như KD28, TBR225, TBR1, Đài Thơm 8, VTNA2; các giống bổ sung DT45, MT10, DDH815-6, KDđb, PC6, Thiên ưu 8, OM6976, Hà Phát 3,...

 

                    P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng giáo sư cơ sở.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích