English Thứ Tư, 01-06-2016, 06:49 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Công bố thông tin

Item does not exist. It may have been deleted by another user.

Thông tin cần biết

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Công văn số 6952/BTC-QLN của Bộ Tài chính về việc góp ý dự​ thảo Thông tư quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng nghiên cứu triển khai thực hiện Công văn số 941/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về việc góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành xây dựng.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với ​Sở Tài chính nghiên cứu phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với một số gói thầu trong mua sắm thường xuyên theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2536/BKHĐT-QLĐT.

 

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá về cổng thông tin điện tử Tỉnh Quảng Ngãi thế nào?
  Xấu
  Đẹp
  Bình thường