English Thứ Ba, 10-12-2019, 11:39 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114069622
Đang online: 293

Sở Công Thương gặp gỡ, đối thoại với các nhà đầu tư thủy điện

Đăng ngày: 06/08/2019; 190 lần đọc

Tại buổi đối thoại với các nhà đầu tư thủy điện mới đây, ngoài việc cho rằng các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ông Võ Đình Trà - Giám đốc Sở Công Thương cũng đề nghị các chủ đầu tư thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội tại địa phương, nhất là đối với người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án.

Đối với các dự án thủy điện đang quản lý, vận hành, Giám đốc Sở Công Thương đề nghị chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tháng, quý, năm về tình hình sản xuất và vận hành của nhà máy; thực hiện các công tác quản lý an toàn đập theo quy định. Trong đó, khẩn trương lập và trình thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huố​ng khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện trước ngày 15/8/2019; thực hiện nghiêm túc việc lắp đặt hệ thống giám sát vận hành; phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an có liên quan ký kết quy chế phối hợp để thực hiện tốt công tác an ninh - trật tự trên địa bàn.

 

Đối với Chủ đầu tư các dự án đang triển khai thi công và chuẩn bị thi công, thực hiện báo cáo định kỳ về tiến độ triển khai thi công của dự án. Lưu ý, đối với các Chủ đầu tư triển khai chậm tiến độ theo Quyết định chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh cấp, phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án, đồng thời có văn bản trình UBND tỉnh gia hạn hoặc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định; lập phương án ứng phó thiên tai cho công trình, hạ du đập đề nghị Sở Công Thương xem xét, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt theo quy định (trước 15/8/2019); tổ chức lập, phê duyệt và thực hiện phương án ứng phó thiên tai theo quy định tại Điều 22 Luật Phòng, chống thiên tai (trước 15/8/2019).

 

Chủ đầu tư đang triển khai thi công tiếp tục nỗ lực, phấn đấu triển khai dự án đảm bảo tiến độ đề ra; thực hiện công tác nghiệm thu, giám sát, kiểm tra công tác nghiệm thu về chất lượng công trình theo đúng quy định về Quản lý chất lượng công trình tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/015 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; công tác an toàn thi công trên công trình phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn trong thi công xây dựng; phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan công an có liên quan ký kết quy chế phối hợp để thực hiện tốt an ninh - trật tự trên địa bàn trong quá trình thi công; tích cực phối hợp với chính quyền địa phương sửa chữa, bảo dưỡng tuyến đường bị ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân địa phương (nếu có).

 

Đối với các huyện có dự án thủy điện, cần phối hợp với các Chủ đầu tư dự án thủy điện trên địa bàn để đảm bảo thực hiện tốt các công tác quản lý, vận hành Nhà máy và công tác quản lý an toàn đập; quan tâm giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án thủy điện đang triển khai thi công; tuyên truyền cho nhân dân trong vùng dự án các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập như không xâm phạm đến vùng phụ cận bảo vệ đập, hành lang bảo vệ hồ chứa, đánh bắt cá trong lòng hồ, …

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích