English Thứ Tư, 23-10-2019, 23:16 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 111112417
Đang online: 138

Sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan đến lĩnh vực môi trường và y tế

Đăng ngày: 19/07/2019; 227 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các sở, ngành tiếp tục thực hiện và có giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan đến lĩnh vực môi trường và y tế theo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 105/BC-HĐND ngày 03/7/2019.

Theo đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với đơn vị, địa phương liên quan rà soát, đánh giá tính phù hợp nội dung quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 để trình cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Cụ thể, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu liên hiệp xử lý chất thải rắn huyện Đức Phổ, Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa; điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh để đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Đồng Nà.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục xử lý, khắc phục 5 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đó là doanh nghiệp tư nhân Hòa Thắng, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà; cơ sở sản xuất giấy Sông Vệ Trần Kim Hoanh; Công ty Cổ phần đầu tư dịch vụ tổng hợp Phan Vũ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn; cơ sở chế biến thuộc da của ông Tạ Công Tâm, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi và Trung tâm Giáo dục Lao động - Xã hội, huyện Tư Nghĩa.

 

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế ngoài công lập. Tập trung kiểm tra và chỉ đạo xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Quảng Phú do Công ty QISC đang quản lý, vận hành và một số trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực y tế  nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3 và các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, quán triệt nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn s​ố 4365/LĐTBXH-VPQGGN ngày 11/10/2019; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, thực hiện ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 6487/TCĐBVN-ATGT ngày 01/10/2019 về việc tăng cường công tác đảm bảo giao thông khu vực Km0+300/QL.24C, tỉnh Quảng Ngãi; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích