English Chủ Nhật, 23-09-2018, 22:44 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79268187
Đang online: 134

Sắp xếp, điều chuyển, chuyển đổi biên chế sự nghiệp đang làm việc trong cơ quan hành chính

Đăng ngày: 11/07/2018; 422 lần đọc

Sở Nội vụ vừa có văn bản​ đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện việc sắp xếp, điều chuyển, chuyển đổi biên chế sự nghiệp đang làm việc trong cơ quan hành chính.

Theo đó, căn cứ vào chỉ tiêu biến chế sự nghiệp giao trong cơ quan hành chính, số viên chức đang làm việc trong cơ quan hành chính; chỉ tiêu biên chế hành chính giao, số biên chế hành chính hiện có, số biên chế hành chính chuyển cho Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố theo Đề án vị trí việc làm đã được thẩm định, số công chức nghỉ hưu đúng tuổi, nghỉ hưu trước tuổi theo từng năm và số biên chế hành chính sẽ cắt giảm theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh để xây dựng Kế hoạch sắp xếp, điều chuyển, chuyển đổi biên chế sự nghiệp đang làm việc trong cơ quan hành chính để hướng đến không còn biên chế sự nghiệp trong cơ quan hành chính (đến năm 2021 thực hiện tối thiểu 40%, đến năm 2025 thực hiện hoàn thành việc này).

 

Về quy trình, thủ tục điều chuyển viên chức sang công chức thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Đối với các đơn vị sự nghiệp chưa sử dụng hết số biên chế được giao và có nhu cầu tuyển dụng thêm viên chức thì thực hiện điều chuyển số viên chức đang làm việc trong cơ quan hành chính về đơn vị sự nghiệp. Nếu cơ quan, đơn vị nào không thực hiện điều chuyển mà đăng ký nhu cầu tuyển dụng thêm viên chức, Sở Nội vụ sẽ không xem xét.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích