English Thứ Hai, 23-09-2019, 04:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109377112
Đang online: 201
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Sáp nhập Ban Quản lý các Cụm công nghiệp huyện Mộ Đức vào Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Mộ Đức

Đăng ngày: 09/09/2019; 89 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định sáp nhập Ban Quản lý các Cụm công nghiệp huyện Mộ Đức vào Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Mộ Đức (sau khi sáp nhập, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện vẫn là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên).

Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban Quản lý các Cụm công nghiệp và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện và các cơ q​uan liên quan thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận theo quy định; đồng thời đảm bảo quyền lợi cho viên chức, người lao động sau khi sáp nhập. Chỉ đạo Phòng kinh tế và Hạ tầng huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

 

Thời hạn bàn giao và tiếp nhận hoàn thành trước ngày 30/9/2019.

 

                                                                            Vương Minh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích