English Thứ Hai, 18-03-2019, 22:30 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89245212
Đang online: 171
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Rà soát đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo dự án do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ

Đăng ngày: 09/03/2019; 833 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Ban Quản lý dự án GCF tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố rà soát, xác định cụ thể danh sách các hộ nghèo trong chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 tại các xã ven biển và cận ven biển, đáp ứng điều kiện khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg và văn bản số 51/BXD-QLN ngày 27/3/218 của Bộ Xây dựng.

Việc rà soát và bổ sung danh sách các hộ nghèo nêu​ trên chỉ thực hiện đối với số lượng còn thiếu so với tổng số lượng được dự án GCF tài trợ cho từng tỉnh nêu trong văn kiện dự án; Tổng hợp, trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.

 

Trong thời gian chưa điều chỉnh phạm vi thực hiện dự án, yêu cầu Ban Ban Quản lý dự án GCF tỉnh, Sở Xây dựng, UBND các huyện thành phố thực hiện đúng trong phạm vi là các xã ven biển và cận ven biển đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và Văn kiện dự án.

 

B.T

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 978/BCT-TXTM ngày 19/02/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát, báo cáo cụ thể các vướng mắc, bất cập, các nội dung phát sinh và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo nội dung Công văn số 932/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/3/2019, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý Đất đai) trước ngày 25/3/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông, có ý kiến góp ý, gửi Sở Tài chính trước ngày 20/3/2019 để Sở Tài chính tổng hợp, trực tiếp có văn bản góp ý, gửi Bộ Tài chính trước ngày 22/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 699/BGDĐT-ĐANN ngày 28/02/2019. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) và UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích