English Thứ Tư, 21-03-2018, 17:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69881717
Đang online: 112

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Rà soát các dự án xây dựng, nâng cấp đê phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định hiện hành

Đăng ngày: 14/07/2017; 367 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương là chủ đầu tư các dự án xây dựng, nâng cấp đê hoặc dự án có hạng mục đê (sông, biển) đang triển khai thực hiện, tiến hành rà soát hồ sơ thiết kế dự án để tham mưu việc điều chỉnh, đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định hiện hành về thiết kế đê sông, đê biển.

Trong quá trình kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, th​ẩm tra, thẩm định dự án đầu tư, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, yêu cầu các chủ đầu tư dự án tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định hiện hành về thiết kế đê sông, đê biển.

 

                                                                                   V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh