English Chủ Nhật, 18-08-2019, 04:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 106964805
Đang online: 110

Rà soát, lập Danh mục dự án phòng, chống thiên tai cấp bách

Đăng ngày: 23/11/2018; 425 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Giao thông, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát, lập Danh mục dự án phòng, chống thiên tai cấp bách sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước với tiêu chí và cơ chế hỗ trợ đúng theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn 8083/BKHĐT-KTNN ngày 13/11/2018. đồng thời tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình và tiến độ thực hiện các Dự án phòng chống thiên tai cấp bách từ năm 2016 đến nay (nếu có).

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Giao thông, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện, gửi văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 28/11/2018 để Sở tổng hợp chung, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và đầu tư đúng thời gian quy định.

 

                                                                     V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 8724/BTC-QLKT ngày 31/7/2019 của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin tài chính của chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện lập và tổng hợp báo cáo tài chính đối với năm tài chính 2018, 2019 theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo thực hiện nội dung đề nghị của Thanh tra Bộ Công an tại Thông báo số 1673/TB-X05 ngày 31/7/2019 về công tác phòng cháy và chữa cháy.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7137/BGTVT-ATGT ngày 01/8/2019 về việc tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử vận động viên Trương Thanh tham gia thi đấu Giải Vô địch thế giới Pencak Silat tại Thái Lan, từ ngày 29/9/2019 đến 05/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích