English Thứ Bảy, 24-08-2019, 03:49 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107608847
Đang online: 125

Rà soát, điều chỉnh danh mục mỏ cát lòng sông

Đăng ngày: 11/06/2019; 130 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo về việc rà soát, điều chỉnh danh mục mỏ cát lòng sông thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Xây dựng tổng hợp, tổ chức lập phương án điều chỉnh các nội dung không còn phù hợp của Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 09/8/2017; làm cơ sở để tích hợp vào nội dung Quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch tổ chức đấu giá các mỏ cát hằng năm tương ứng với trữ lượng đã dự báo trong quy hoạch để đảm bảo nguồn cung ứng đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung yêu cầu và định hướng của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1421/BXD-VLXD ngày 22/6/2017 về tình hình cung cầu sử dụng cát xây dựng và các giải pháp tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên.

 

                         B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích