English Thứ Tư, 23-10-2019, 17:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 111096265
Đang online: 157

Rà soát, điều chỉnh danh mục mỏ cát lòng sông

Đăng ngày: 11/06/2019; 145 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo về việc rà soát, điều chỉnh danh mục mỏ cát lòng sông thuộc Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Xây dựng tổng hợp, tổ chức lập phương án điều chỉnh các nội dung không còn phù hợp của Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 09/8/2017; làm cơ sở để tích hợp vào nội dung Quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch tổ chức đấu giá các mỏ cát hằng năm tương ứng với trữ lượng đã dự báo trong quy hoạch để đảm bảo nguồn cung ứng đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung yêu cầu và định hướng của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1421/BXD-VLXD ngày 22/6/2017 về tình hình cung cầu sử dụng cát xây dựng và các giải pháp tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên.

 

                         B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3 và các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, quán triệt nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn s​ố 4365/LĐTBXH-VPQGGN ngày 11/10/2019; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, thực hiện ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 6487/TCĐBVN-ATGT ngày 01/10/2019 về việc tăng cường công tác đảm bảo giao thông khu vực Km0+300/QL.24C, tỉnh Quảng Ngãi; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích