English Thứ Sáu, 24-05-2019, 10:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95885004
Đang online: 260

Rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch các điểm xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 23/10/2018; 231 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố hoàn chỉnh các thủ tục, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ những vị trí khu xử lý, bãi chôn lấp hiện hữu chưa phù hợp với Quy hoạch quản lý chất thải rắn đã được phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 07/3/2013. 

Việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh an toàn của khu xử lý, bãi chôn lấp đối với khu dân cư, công trình gần nhất; lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án và đảm bảo các nội dung liên quan đến công nghệ và giải pháp xử lý chất thải rắn; hoàn thành, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong tháng 11/2018.

 

Sau khi Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh trong quá trình lập quy hoạch tỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 27 Luật Quy hoạch năm 2017.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích