English Thứ Hai, 14-10-2019, 23:12 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110645144
Đang online: 200

Rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch các điểm xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 23/10/2018; 251 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố hoàn chỉnh các thủ tục, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ những vị trí khu xử lý, bãi chôn lấp hiện hữu chưa phù hợp với Quy hoạch quản lý chất thải rắn đã được phê duyệt tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 07/3/2013. 

Việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh an toàn của khu xử lý, bãi chôn lấp đối với khu dân cư, công trình gần nhất; lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án và đảm bảo các nội dung liên quan đến công nghệ và giải pháp xử lý chất thải rắn; hoàn thành, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong tháng 11/2018.

 

Sau khi Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh trong quá trình lập quy hoạch tỉnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 27 Luật Quy hoạch năm 2017.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích