English Thứ Năm, 23-05-2019, 00:08 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95770614
Đang online: 152

Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong 5 tháng đầu năm 2019

Đăng ngày: 13/05/2019; 190 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong 5 tháng đầu năm 2019 của đơn vị mình đối với các lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng, kho bạc nhà nước, thuế, hải quan, thống kê, tư pháp, thi hành án dân sự, đối ngoại, kiểm toán, tài sản công, quỹ đầu tư phát triển tỉnh, chương trình phát triển kinh tế xã hội miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, chương trình giảm nghèo, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, cơ chế, chính sách phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu (CRIME); kịp thời tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo, xử lý vướng mắc (nếu có) và các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2019 đạt kết quả cao nhất. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/5/2019.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Ngoại vụ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét kiện toàn các Hội đồng, Ban chỉ đạo.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích