English Thứ Tư, 21-08-2019, 05:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107300168
Đang online: 154

Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong 5 tháng đầu năm 2019

Đăng ngày: 13/05/2019; 263 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong 5 tháng đầu năm 2019 của đơn vị mình đối với các lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng, kho bạc nhà nước, thuế, hải quan, thống kê, tư pháp, thi hành án dân sự, đối ngoại, kiểm toán, tài sản công, quỹ đầu tư phát triển tỉnh, chương trình phát triển kinh tế xã hội miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, chương trình giảm nghèo, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, cơ chế, chính sách phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu (CRIME); kịp thời tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo, xử lý vướng mắc (nếu có) và các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2019 đạt kết quả cao nhất. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/5/2019.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động- Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Ngoại vụ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét kiện toàn các Hội đồng, Ban chỉ đạo.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích