English Chủ Nhật, 16-12-2018, 00:52 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 84033096
Đang online: 112

Quỹ tín dụng nhân dân huy động được gần 430 tỷ đồng

Đăng ngày: 08/08/2018; 281 lần đọc

Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, hiện trên địa bàn tỉnh có 13 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động với 18.700 thành viên. Tổng huy động vốn đạt gần 428 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 340 tỷ đồng, nợ xấu 777 triệu đồng chiếm 0,23% tồng dư nợ.

Theo đánh giá, các quỹ tín dụng nhân dân n​gày càng được củng cố, hoàn thiện và phát triển về bộ máy tổ chức, nghiệp vụ chuyên môn cũng như cơ sở vật chất nên hoạt động cơ bản ổn định, hiệu quả và có bước phát triển. Các quỹ tín dụng nhân dân đã chú trọng nâng cao năng lực quản trị, điều hành, xây dựng và thực hiện tương đối tốt các quy định, tăng vốn góp thành viên, đầu tư trang thiết bị, mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động đúng với quy định của ngân hàng nhà nước, an toàn, ổn định, có bước phát triển.

 

Các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động đáp ứng nhu cầu vốn cho thành viên và người dân, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, góp phần ổn định và phát triển kinh tế hộ tại địa phương.

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích