English Thứ Năm, 16-08-2018, 10:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77078834
Đang online: 186

Quỹ tín dụng nhân dân huy động được gần 430 tỷ đồng

Đăng ngày: 08/08/2018; 210 lần đọc

Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, hiện trên địa bàn tỉnh có 13 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động với 18.700 thành viên. Tổng huy động vốn đạt gần 428 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 340 tỷ đồng, nợ xấu 777 triệu đồng chiếm 0,23% tồng dư nợ.

Theo đánh giá, các quỹ tín dụng nhân dân n​gày càng được củng cố, hoàn thiện và phát triển về bộ máy tổ chức, nghiệp vụ chuyên môn cũng như cơ sở vật chất nên hoạt động cơ bản ổn định, hiệu quả và có bước phát triển. Các quỹ tín dụng nhân dân đã chú trọng nâng cao năng lực quản trị, điều hành, xây dựng và thực hiện tương đối tốt các quy định, tăng vốn góp thành viên, đầu tư trang thiết bị, mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động đúng với quy định của ngân hàng nhà nước, an toàn, ổn định, có bước phát triển.

 

Các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động đáp ứng nhu cầu vốn cho thành viên và người dân, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, góp phần ổn định và phát triển kinh tế hộ tại địa phương.

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9531/BCT-ĐT ngày 09/8/2018, trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, đôn đốc các cơ quan, địa phương có liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính tại Kết luận thanh tra số 1532/BTC-TTr ngày 30/01/2015 về công tác quản lý ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích