English Thứ Sáu, 22-03-2019, 14:52 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89491491
Đang online: 219

Quỹ tín dụng nhân dân huy động được gần 430 tỷ đồng

Đăng ngày: 08/08/2018; 307 lần đọc

Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, hiện trên địa bàn tỉnh có 13 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động với 18.700 thành viên. Tổng huy động vốn đạt gần 428 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 340 tỷ đồng, nợ xấu 777 triệu đồng chiếm 0,23% tồng dư nợ.

Theo đánh giá, các quỹ tín dụng nhân dân n​gày càng được củng cố, hoàn thiện và phát triển về bộ máy tổ chức, nghiệp vụ chuyên môn cũng như cơ sở vật chất nên hoạt động cơ bản ổn định, hiệu quả và có bước phát triển. Các quỹ tín dụng nhân dân đã chú trọng nâng cao năng lực quản trị, điều hành, xây dựng và thực hiện tương đối tốt các quy định, tăng vốn góp thành viên, đầu tư trang thiết bị, mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động đúng với quy định của ngân hàng nhà nước, an toàn, ổn định, có bước phát triển.

 

Các quỹ tín dụng nhân dân hoạt động đáp ứng nhu cầu vốn cho thành viên và người dân, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, góp phần ổn định và phát triển kinh tế hộ tại địa phương.

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích