English Chủ Nhật, 21-07-2019, 02:47 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103299033
Đang online: 116
Tin tức Quy hoạch Đô thị Xem chi tiết tin tức

Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) tỷ lệ 1/500

Đăng ngày: 01/06/2017; 791 lần đọc

Ngày 14/02/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBND​ phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới).​

Theo đó, phạm vi, ranh giới quy hoạch: Phạm vi và ranh giới khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) có diện tích 107,364 ha, thuộc một phần xã Tịnh Hà và xã Tịnh Sơn, giới cận như sau:

- Đông giáp: Đường số D2 và N16 (theo quy hoạch phân khu).

- Tây giáp: Công viên cây xanh và đất ở hiện trạng (theo quy hoạch phân khu).

- Nam giáp: Sông Trà Khúc.

- Bắc giáp: Quốc lộ 24B.

Tính chất: Là khu vực trung tâm đô thị của Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) trong tương lai; nơi tập trung hầu hết các công trình hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mới của huyện Sơn Tịnh. Là khu vực giữ vai trò quan trọng về kiến trúc cảnh quan của đô thị; là đầu mối giao thông quan trọng giữa các xã trong huyện và giữa huyện Sơn Tịnh với các huyện, thành phố lân cận.


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích