English Chủ Nhật, 24-03-2019, 22:01 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89716216
Đang online: 133
Tin tức Quy hoạch Đô thị Xem chi tiết tin tức

Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) tỷ lệ 1/500

Đăng ngày: 01/06/2017; 672 lần đọc

Ngày 14/02/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBND​ phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới).​

Theo đó, phạm vi, ranh giới quy hoạch: Phạm vi và ranh giới khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) có diện tích 107,364 ha, thuộc một phần xã Tịnh Hà và xã Tịnh Sơn, giới cận như sau:

- Đông giáp: Đường số D2 và N16 (theo quy hoạch phân khu).

- Tây giáp: Công viên cây xanh và đất ở hiện trạng (theo quy hoạch phân khu).

- Nam giáp: Sông Trà Khúc.

- Bắc giáp: Quốc lộ 24B.

Tính chất: Là khu vực trung tâm đô thị của Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) trong tương lai; nơi tập trung hầu hết các công trình hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mới của huyện Sơn Tịnh. Là khu vực giữ vai trò quan trọng về kiến trúc cảnh quan của đô thị; là đầu mối giao thông quan trọng giữa các xã trong huyện và giữa huyện Sơn Tịnh với các huyện, thành phố lân cận.


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích