English Thứ Năm, 19-09-2019, 06:50 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109142051
Đang online: 141
Tin tức Quy hoạch Đô thị Xem chi tiết tin tức

Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) tỷ lệ 1/500

Đăng ngày: 01/06/2017; 967 lần đọc

Ngày 14/02/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBND​ phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới).​

Theo đó, phạm vi, ranh giới quy hoạch: Phạm vi và ranh giới khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) có diện tích 107,364 ha, thuộc một phần xã Tịnh Hà và xã Tịnh Sơn, giới cận như sau:

- Đông giáp: Đường số D2 và N16 (theo quy hoạch phân khu).

- Tây giáp: Công viên cây xanh và đất ở hiện trạng (theo quy hoạch phân khu).

- Nam giáp: Sông Trà Khúc.

- Bắc giáp: Quốc lộ 24B.

Tính chất: Là khu vực trung tâm đô thị của Trung tâm huyện lỵ huyện Sơn Tịnh (mới) trong tương lai; nơi tập trung hầu hết các công trình hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mới của huyện Sơn Tịnh. Là khu vực giữ vai trò quan trọng về kiến trúc cảnh quan của đô thị; là đầu mối giao thông quan trọng giữa các xã trong huyện và giữa huyện Sơn Tịnh với các huyện, thành phố lân cận.


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về Danh mục thuốc hiếm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch số 931/KH-BGDĐT ngày 09/9/2019 kế hoạch chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019.

 

Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

 

Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích