English Thứ Năm, 23-05-2019, 00:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95772847
Đang online: 121

Quy hoạch các điểm xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 16/05/2019; 261 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo​ liên quan đến việc Quy hoạch các điểm xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sau khi Chính phủ và các Bộ ngành ban hành Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu và trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; làm cơ sở để triển khai thực hiện.

 

Để giải quyết yêu cầu trước mắt về xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, ổn định và đẩy nhanh việc thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện theo định hướng sau: Đối với các huyện miền núi và các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức: chưa lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung trong giai đoạn này và tiếp tục thực hiện tại những khu vực hiện tại đang tiến hành xử lý chất thải rắn sinh hoạt; nếu có vị trí nào có vi phạm lớn về khoảng cách theo quy định thì tiến hành khảo sát đo đạc lại và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh và Sở Xây dựng.

 

Đối với huyện Đức Phổ: Thống nhất với đề xuất và giao UBND huyện Đức Phổ khảo sát vị trí mới tại xã Phổ Nhơn làm khu Liên hiệp xử lý rác thải sinh hoạt huyện Đức Phổ thay cho tại thôn An Điền, xã Phổ Nhơn tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 07/3/2013 của UBND tỉnh. UBND huyện Đức Phổ chịu trách nhiệm về tính phù hợp và đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh an toàn tối thiểu của khu xử lý đối với khu dân cư, công trình gần nhất theo QCXDVN 01:2008/BXD và các quy chuẩn, quy định có liên quan; đồng thời lấy ý kiến đồng thuận của người dân theo quy định.

 

Đối với khu vực huyện Tư Nghĩa: Yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 81/TB-UBND ngày 26/4/2019; đồng thời, UBND huyện Tư Nghĩa phải tổ chức chuẩn bị vị trí dự phòng bãi chôn rác thải tạm tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa.

 

Đối với khu vực huyện Sơn Tịnh: Thống nhất cho phép UBND huyện Sơn Tịnh khảo sát một vị trí làm khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Tịnh Hiệp. UBND huyện Sơn Tịnh chịu trách nhiệm về tính phù hợp và đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh an toàn tối thiểu của khu xử lý đối với khu dân cư, công trình gần nhất theo QCXDVN 01:2008/BXD và các quy chuẩn, quy định có liên quan; đồng thời lấy ý kiến đồng thuận của người dân theo quy định.

 

                                                                    T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích