English Thứ Tư, 21-08-2019, 06:17 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107301644
Đang online: 151

Quy hoạch các điểm xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 16/05/2019; 318 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo​ liên quan đến việc Quy hoạch các điểm xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sau khi Chính phủ và các Bộ ngành ban hành Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu và trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; làm cơ sở để triển khai thực hiện.

 

Để giải quyết yêu cầu trước mắt về xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, ổn định và đẩy nhanh việc thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện theo định hướng sau: Đối với các huyện miền núi và các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức: chưa lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung trong giai đoạn này và tiếp tục thực hiện tại những khu vực hiện tại đang tiến hành xử lý chất thải rắn sinh hoạt; nếu có vị trí nào có vi phạm lớn về khoảng cách theo quy định thì tiến hành khảo sát đo đạc lại và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh và Sở Xây dựng.

 

Đối với huyện Đức Phổ: Thống nhất với đề xuất và giao UBND huyện Đức Phổ khảo sát vị trí mới tại xã Phổ Nhơn làm khu Liên hiệp xử lý rác thải sinh hoạt huyện Đức Phổ thay cho tại thôn An Điền, xã Phổ Nhơn tại Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 07/3/2013 của UBND tỉnh. UBND huyện Đức Phổ chịu trách nhiệm về tính phù hợp và đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh an toàn tối thiểu của khu xử lý đối với khu dân cư, công trình gần nhất theo QCXDVN 01:2008/BXD và các quy chuẩn, quy định có liên quan; đồng thời lấy ý kiến đồng thuận của người dân theo quy định.

 

Đối với khu vực huyện Tư Nghĩa: Yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 81/TB-UBND ngày 26/4/2019; đồng thời, UBND huyện Tư Nghĩa phải tổ chức chuẩn bị vị trí dự phòng bãi chôn rác thải tạm tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa.

 

Đối với khu vực huyện Sơn Tịnh: Thống nhất cho phép UBND huyện Sơn Tịnh khảo sát một vị trí làm khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Tịnh Hiệp. UBND huyện Sơn Tịnh chịu trách nhiệm về tính phù hợp và đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh an toàn tối thiểu của khu xử lý đối với khu dân cư, công trình gần nhất theo QCXDVN 01:2008/BXD và các quy chuẩn, quy định có liên quan; đồng thời lấy ý kiến đồng thuận của người dân theo quy định.

 

                                                                    T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích