English Thứ Bảy, 23-06-2018, 20:43 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74182162
Đang online: 84

Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Tây đến năm 2020

Đăng ngày: 03/01/2018; 183 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1004/QĐ-UBND​ phê duyệt quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Sơn Tây đến năm 2020.​

 

Quy hoạch đề ra mục tiêu áp dụng tốt các biện pháp quản lý bảo vệ rừng tự nhiên và rừng trồng hiện có được nhà nước đầu tư, khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ, khai thác trồng lại, trồng mới và chăm sóc rừng tập trung để đến năm 2020 duy trì và tạo lập nhằm đạt 19.584,16 ha đất có rừng trong quy hoạch lâm nghiệp (tăng 2.124,33 ha), nâng độ che phủ rừng trong quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn huyện lên khoảng 51 % và đạt độ che phủ của rừng trên toàn huyện khoảng 66%.

 

Giai đoạn 2017-2020, bình quân hàng năm trồng mới khoảng 184,7 ha và chăm sóc rừng đã trồng khoảng 1.097,12 ha, khai thác trồng lại rừng khoảng 870,25 ha/năm, cung cấp cho thị trường sản lượng gỗ các loại khoảng 73.971 m3. Nhằm đa dạng sản phẩm và giá trị hàng hoá lâm nghiệp, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của sản xuất lâm nghiệp đạt bình quân khoảng 10%/năm trong tăng trưởng kinh tế chung ngành nông lâm nghiệp của huyện.

 

Xã hội hóa nghề rừng, thu hút lao động nông thôn, miền núi tham gia trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, chế biến lâm sản, góp phần tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo. Hàng năm tạo việc làm cho khoảng 1.173 lao động tham gia nghề rừng (chưa tính đến lao động tham gia khai thác và chế biến lâm sản).

 

Nhiệm vụ chủ yếu của Quy hoạch đến năm 2020 quản lý bảo vệ rừng 67.155,94 lượt ha (bình quân 16.788,99 ha/năm); Khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ 1.004,32 ha; Trồng rừng tập trung 4.219,76 ha; Trồng 82 ngàn cây phân tán; Giao rừng, cho thuê rừng 1.151,77 ha.

 

Khái toán tổng vốn đầu tư thực hiện quy hoạch trên 318 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách Nhà nước chiếm 13% trong cơ cấu vốn; vốn tài trợ ODA 0,7%; vốn dịch vụ môi trường rừng 1,6%; vốn vay tín dụng 7,7%; vốn tự đầu tư 77%.

 

Các chương trình, Dự án ưu tiên: Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham giai đoạn 2015-2020; Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ huyện Sơn Tây giai đoạn 2015-2020; Dự án đầu tư hỗ trợ trồng rừng, bảo vệ rừng sản xuất huyện Sơn Tây giai đoạn 2018 - 2020; Lập Phương án giao rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bổ sung) năm 2018.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh  báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018 gửi các cơ trung ương theo nội dung Công văn số 5756/VPCP-KGVX ngày 18/6/2018 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành nhiệm vụ, gửi UBND tỉnh trước ngày 27/6/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, góp ý nội dung Dự thảo Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; có văn bản tham gia góp ý trực tiếp, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích