English Thứ Tư, 26-09-2018, 07:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79432546
Đang online: 180

Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Tây đến năm 2020

Đăng ngày: 03/01/2018; 212 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1004/QĐ-UBND​ phê duyệt quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Sơn Tây đến năm 2020.​

 

Quy hoạch đề ra mục tiêu áp dụng tốt các biện pháp quản lý bảo vệ rừng tự nhiên và rừng trồng hiện có được nhà nước đầu tư, khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ, khai thác trồng lại, trồng mới và chăm sóc rừng tập trung để đến năm 2020 duy trì và tạo lập nhằm đạt 19.584,16 ha đất có rừng trong quy hoạch lâm nghiệp (tăng 2.124,33 ha), nâng độ che phủ rừng trong quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn huyện lên khoảng 51 % và đạt độ che phủ của rừng trên toàn huyện khoảng 66%.

 

Giai đoạn 2017-2020, bình quân hàng năm trồng mới khoảng 184,7 ha và chăm sóc rừng đã trồng khoảng 1.097,12 ha, khai thác trồng lại rừng khoảng 870,25 ha/năm, cung cấp cho thị trường sản lượng gỗ các loại khoảng 73.971 m3. Nhằm đa dạng sản phẩm và giá trị hàng hoá lâm nghiệp, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của sản xuất lâm nghiệp đạt bình quân khoảng 10%/năm trong tăng trưởng kinh tế chung ngành nông lâm nghiệp của huyện.

 

Xã hội hóa nghề rừng, thu hút lao động nông thôn, miền núi tham gia trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, chế biến lâm sản, góp phần tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo. Hàng năm tạo việc làm cho khoảng 1.173 lao động tham gia nghề rừng (chưa tính đến lao động tham gia khai thác và chế biến lâm sản).

 

Nhiệm vụ chủ yếu của Quy hoạch đến năm 2020 quản lý bảo vệ rừng 67.155,94 lượt ha (bình quân 16.788,99 ha/năm); Khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ 1.004,32 ha; Trồng rừng tập trung 4.219,76 ha; Trồng 82 ngàn cây phân tán; Giao rừng, cho thuê rừng 1.151,77 ha.

 

Khái toán tổng vốn đầu tư thực hiện quy hoạch trên 318 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách Nhà nước chiếm 13% trong cơ cấu vốn; vốn tài trợ ODA 0,7%; vốn dịch vụ môi trường rừng 1,6%; vốn vay tín dụng 7,7%; vốn tự đầu tư 77%.

 

Các chương trình, Dự án ưu tiên: Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham giai đoạn 2015-2020; Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ huyện Sơn Tây giai đoạn 2015-2020; Dự án đầu tư hỗ trợ trồng rừng, bảo vệ rừng sản xuất huyện Sơn Tây giai đoạn 2018 - 2020; Lập Phương án giao rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bổ sung) năm 2018.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 10008/BGTVT-VT ngày 06/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến Đề án phát triển vận tải đa phương thức, trực tiếp báo cáo Bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích