English Thứ Năm, 22-03-2018, 00:08 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69890360
Đang online: 73

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Tây đến năm 2020

Đăng ngày: 03/01/2018; 163 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1004/QĐ-UBND​ phê duyệt quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Sơn Tây đến năm 2020.​

 

Quy hoạch đề ra mục tiêu áp dụng tốt các biện pháp quản lý bảo vệ rừng tự nhiên và rừng trồng hiện có được nhà nước đầu tư, khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ, khai thác trồng lại, trồng mới và chăm sóc rừng tập trung để đến năm 2020 duy trì và tạo lập nhằm đạt 19.584,16 ha đất có rừng trong quy hoạch lâm nghiệp (tăng 2.124,33 ha), nâng độ che phủ rừng trong quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn huyện lên khoảng 51 % và đạt độ che phủ của rừng trên toàn huyện khoảng 66%.

 

Giai đoạn 2017-2020, bình quân hàng năm trồng mới khoảng 184,7 ha và chăm sóc rừng đã trồng khoảng 1.097,12 ha, khai thác trồng lại rừng khoảng 870,25 ha/năm, cung cấp cho thị trường sản lượng gỗ các loại khoảng 73.971 m3. Nhằm đa dạng sản phẩm và giá trị hàng hoá lâm nghiệp, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của sản xuất lâm nghiệp đạt bình quân khoảng 10%/năm trong tăng trưởng kinh tế chung ngành nông lâm nghiệp của huyện.

 

Xã hội hóa nghề rừng, thu hút lao động nông thôn, miền núi tham gia trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, chế biến lâm sản, góp phần tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo. Hàng năm tạo việc làm cho khoảng 1.173 lao động tham gia nghề rừng (chưa tính đến lao động tham gia khai thác và chế biến lâm sản).

 

Nhiệm vụ chủ yếu của Quy hoạch đến năm 2020 quản lý bảo vệ rừng 67.155,94 lượt ha (bình quân 16.788,99 ha/năm); Khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ 1.004,32 ha; Trồng rừng tập trung 4.219,76 ha; Trồng 82 ngàn cây phân tán; Giao rừng, cho thuê rừng 1.151,77 ha.

 

Khái toán tổng vốn đầu tư thực hiện quy hoạch trên 318 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách Nhà nước chiếm 13% trong cơ cấu vốn; vốn tài trợ ODA 0,7%; vốn dịch vụ môi trường rừng 1,6%; vốn vay tín dụng 7,7%; vốn tự đầu tư 77%.

 

Các chương trình, Dự án ưu tiên: Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham giai đoạn 2015-2020; Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ huyện Sơn Tây giai đoạn 2015-2020; Dự án đầu tư hỗ trợ trồng rừng, bảo vệ rừng sản xuất huyện Sơn Tây giai đoạn 2018 - 2020; Lập Phương án giao rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bổ sung) năm 2018.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh