English Thứ Sáu, 19-01-2018, 04:42 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 67870710
Đang online: 47

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Tây đến năm 2020

Đăng ngày: 03/01/2018; 130 lần đọc

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1004/QĐ-UBND​ phê duyệt quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Sơn Tây đến năm 2020.​

 

Quy hoạch đề ra mục tiêu áp dụng tốt các biện pháp quản lý bảo vệ rừng tự nhiên và rừng trồng hiện có được nhà nước đầu tư, khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ, khai thác trồng lại, trồng mới và chăm sóc rừng tập trung để đến năm 2020 duy trì và tạo lập nhằm đạt 19.584,16 ha đất có rừng trong quy hoạch lâm nghiệp (tăng 2.124,33 ha), nâng độ che phủ rừng trong quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn huyện lên khoảng 51 % và đạt độ che phủ của rừng trên toàn huyện khoảng 66%.

 

Giai đoạn 2017-2020, bình quân hàng năm trồng mới khoảng 184,7 ha và chăm sóc rừng đã trồng khoảng 1.097,12 ha, khai thác trồng lại rừng khoảng 870,25 ha/năm, cung cấp cho thị trường sản lượng gỗ các loại khoảng 73.971 m3. Nhằm đa dạng sản phẩm và giá trị hàng hoá lâm nghiệp, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của sản xuất lâm nghiệp đạt bình quân khoảng 10%/năm trong tăng trưởng kinh tế chung ngành nông lâm nghiệp của huyện.

 

Xã hội hóa nghề rừng, thu hút lao động nông thôn, miền núi tham gia trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, chế biến lâm sản, góp phần tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo. Hàng năm tạo việc làm cho khoảng 1.173 lao động tham gia nghề rừng (chưa tính đến lao động tham gia khai thác và chế biến lâm sản).

 

Nhiệm vụ chủ yếu của Quy hoạch đến năm 2020 quản lý bảo vệ rừng 67.155,94 lượt ha (bình quân 16.788,99 ha/năm); Khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ 1.004,32 ha; Trồng rừng tập trung 4.219,76 ha; Trồng 82 ngàn cây phân tán; Giao rừng, cho thuê rừng 1.151,77 ha.

 

Khái toán tổng vốn đầu tư thực hiện quy hoạch trên 318 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách Nhà nước chiếm 13% trong cơ cấu vốn; vốn tài trợ ODA 0,7%; vốn dịch vụ môi trường rừng 1,6%; vốn vay tín dụng 7,7%; vốn tự đầu tư 77%.

 

Các chương trình, Dự án ưu tiên: Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham giai đoạn 2015-2020; Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ huyện Sơn Tây giai đoạn 2015-2020; Dự án đầu tư hỗ trợ trồng rừng, bảo vệ rừng sản xuất huyện Sơn Tây giai đoạn 2018 - 2020; Lập Phương án giao rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bổ sung) năm 2018.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 Quy định​ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin; Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 58/BTTTT-KHCN ngày 11/01/2018 về việc hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 15/02/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đơn vị liên quan chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tiếp nhận 1.000 tấn gạo do Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc hỗ trợ; đồng thời khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hiện phân bổ số gạo nêu trên cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2017.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đơn vị liên quan chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Trung ư​ơng về Phòng chống thiên tai tiếp nhận 1000 tấn gạo do Chính phủ Cộng hòa Hàn Quốc hỗ trợ; đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hiện phân bổ số gạo nêu trên cho nhân dân bị thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/01/2018 về tình hình đầu tư nước ngoài cả năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cá​c cơ quan chức năng của tỉnh, các địa phương tổ chức thực hiện Thông báo số 13/TB-VPCP ngày 09/01/2018 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện năm 2017, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phân bổ hạt giống cây trồng do Trung ương hỗ trợ (05 tấn hạt giống ngô và 03 tấn hạt giống rau) cho các địa phương và tổ chức thực hiện việc phân bổ hạt giống để kịp thời phục vụ sản xuất Đông - Xuân 2017-2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, thống kê h​iện trạng đội ngũ giáo viên hiện có; tính toán số lượng giáo viên thừa/thiếu cục bộ theo từng môn học, cấp học và tổng hợp nhu cầu về giáo viên phổ thông từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh trước ngày 31/01/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, chỉ đạo giải quyết (nếu có) nội dung phản ánh tại bài báo: Chỉnh rồi, vẫn “rối”” của Báo Quảng Ngãi, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và kịp thời thông tin đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Quảng Ngãi.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh