English Chủ Nhật, 17-11-2019, 17:35 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112559148
Đang online: 155

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố

Đăng ngày: 29/05/2017; 1531 lần đọc

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thành phố đến năm 2020


+ Quyết định số 54/QĐ-UBND​ Quy hoạch SDĐ huyện Trà Bồng

+ Quyết định số 55/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Sơn Tịnh

+ Quyết định số 56/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Bình Sơn

+ Quyết định số 57/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Sơn Tây

+ Quyết định số 59/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Tư Nghĩa

+Quyết định số 60/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Mộ Đức

+ Quyết định số 61/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Minh Long

+ Quyết định số 63/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Ba Tơ

+ Quyết định số 67/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ thành phố Quảng Ngãi

+ Quyết định số 74/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Đức Phổ

+Quyết định số 97/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Tây Trà

+ Quyết định số 98/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Sơn Hà

+ Quyết định số 121/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Nghĩa Hành

+ Quyết định số 192/QĐ-UBND Quy hoạch SDĐ huyện Lý Sơn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích