English Thứ Ba, 22-10-2019, 00:45 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110997102
Đang online: 122
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Quyết toán Tiểu dự án GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1, đoạn Km1063+877 - Km1092+577

Đăng ngày: 30/03/2018; 472 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An khẩn trương thực hiện theo yêu cầu của Sở Tài chính tại Công văn số 589/STC-QLGCS ngày 22/3/2018 và Công văn số 590/STC-QLGCS ngày 22/3/2018 về việc báo cáo rà soát, kiểm tra việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư và quyết toán kinh phí bồi thường, GPMB của dự án GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1, đoạn Km1063+877 - Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức hợp đồng BOT và chịu trách nhiệm nếu việc chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc xử lý các tồn tại, vướng mắc và kinh phí của Tiểu dự án.

Giao Sở Tài chính chủ động đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể đối với việc quyết toán Tiểu dự án G​PMB dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1, đoạn Km1063+877 - Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức hợp đồng BOT.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Công văn số 4338/LĐTBXH-BHXH ngày 10/10/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích