English Thứ Sáu, 24-01-2020, 05:52 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117144011
Đang online: 138
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Quyết toán Tiểu dự án GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1, đoạn Km1063+877 - Km1092+577

Đăng ngày: 30/03/2018; 496 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện: Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An khẩn trương thực hiện theo yêu cầu của Sở Tài chính tại Công văn số 589/STC-QLGCS ngày 22/3/2018 và Công văn số 590/STC-QLGCS ngày 22/3/2018 về việc báo cáo rà soát, kiểm tra việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư và quyết toán kinh phí bồi thường, GPMB của dự án GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1, đoạn Km1063+877 - Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức hợp đồng BOT và chịu trách nhiệm nếu việc chậm trễ làm ảnh hưởng đến việc xử lý các tồn tại, vướng mắc và kinh phí của Tiểu dự án.

Giao Sở Tài chính chủ động đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể đối với việc quyết toán Tiểu dự án G​PMB dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1, đoạn Km1063+877 - Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức hợp đồng BOT.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích