English Thứ Hai, 16-09-2019, 21:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108986749
Đang online: 240

Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Đăng ngày: 05/09/2019; 325 lần đọc

Đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu​ các sở, ngành địa phương thực hiện việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất  năm 2019 phải đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu cấp xã bắt đầu thực hiện kể từ ngày 01/8/2019 và giao nộp kết quả về cấp huyện trước ngày 16/01/2020; cấp huyện tổng hợp và giao nộp sản phẩm về cấp tỉnh trước ngày 01/3/2020; cấp tỉn​h giao nộp kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16/4/2020. Đối với việc kiểm kê đất quốc phòng, an ninh thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh thực hiện và giao nộp kết quả cho UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 16/01/2020. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 tính thời điểm đến hết ngày 31/12/2019.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập dự toán kinh phí thực hiện ở cấp tỉnh để gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở thực hiện; phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện, thành phố lập phương án và dự toán ở địa phương; tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc; tổ chức xét duyệt năng lực của các đơn vị tư vấn có đủ khả năng thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất để thông báo cho các huyện, thành phố tổ chức lựa chọn, ký kết hợp đồng thực hiện.

 

UBND các huyện, thành phố khẩn trương lập phương án và dự toán kinh phí thực hiện; xem xét tạm ứng kinh phí để thực hiện một số nội dung công việc từ nay đến hết năm 2019; đồng thời, bố trí đủ kinh phí thực hiện công tác này vào năm 2020;

 

Trường hợp cần thiết có thể thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện để chỉ đạo thực hiện, trong đó phân công cụ thể thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn xã, cụm xã để thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và đôn đốc các địa phương thực hiện. Trường hợp không thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện thì giao nhiệm vụ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan của huyện tham mưu UBND huyện trong việc thực hiện ở địa phương.

 

Về nhân lực thực hiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào yêu cầu công việc và điều kiện thực tế để huy động lực lượng chuyên môn từ 02 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là Văn phòng Đăng ký đất đai và Trung tâm trắc địa và Quan trắc môi trường tham gia thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng và thời gian thực hiện; UBND các huyện, thành phố tổ chức lựa chọn, ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn để thực hiện cho từng xã hoặc theo cụm xã đúng theo quy định của pháp luật.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích