English Thứ Năm, 20-07-2017, 21:49 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 61189642
Đang online: 95

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Quyết liệt chỉ đạo xây dựng bộ máy hành chính nhà nước các cấp liêm chính

Đăng ngày: 11/01/2017; 272 lần đọc
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 40/VPCP-QHĐP ngày 04/01/2017 truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiêm vụ tại Bộ, ngành, địa phương. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới đạt các chuẩn mực cao của các nước ASEAN, trong đó lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của chính quyền, nhất là của chính quyền cơ sở, làm thước đo chất lượng và hiệu quả cải cách hành chính.

 
Tiếp tục triển khai mô hình trung tâm dịch vụ hành chính công ở một số địa phương, thực hiện thủ tục hành chính một cửa, có thời hạn, có sự giám sát của nhân dân, của các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục cho nhân dân.
 
Quyết liệt chỉ đạo xây dựng bộ máy hành chính nhà nước các cấp liêm chính, trong sạch, hiệu lực hiệu quả, kỷ luật kỷ cương. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức tiêu cực, nhũng nhiễu, kiên quyết loại bỏ những cán bộ hư hỏng, thoái hóa, biến chất ra khỏi bộ máy.
 
Tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ gắn với xử lý nghiêm các vi phạm, không loại trừ bất cứ tổ chức, cá nhân nào. Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch; có cơ chế quản lý, hạn chế ở mức thấp nhất tình trạng xin - cho, đặc biệt những vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách, tài nguyên, đất đai, ... tiếp tục cải cách tiền lương gắn với tinh giản biên chế.
 
Thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với tinh thần tiết kiệm cao trong từng cán bộ, công chức và toàn xã hội; quản lý chặt chẽ chi tiêu ngân sách nhà nước, mua sắm và sử dụng tài sản công, ô tô công, tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước.
 
Thực hiện nghiêm Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí thời gian tiếp công dân, kết hợp với tăng cường cán bộ có phẩm chất, có năng lực, có khả năng trong việc tiếp dân, nhất là cán bộ dân vận tốt, lắng nghe ý kiến của nhân dân, nắm vững pháp luật để xử lý và theo dõi quá trình xử lý, có trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân.
 
Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, có những giải pháp quyết liệt, mạnh tay hơn nữa trong đấu tranh chống tham nhũng, đặc biệt những vụ tham nhũng lớn, có biểu hiện “lợi ích nhóm”, gây hậu quả nghiêm trọng; phát huy vai trò của nhân dân, vai trò giám sát các đoàn thể chính trị và Mặt trận Tổ quốc, kết hợp cùng các cơ chế khác trong phòng chống tham nhũng, tạo lan tỏa trong toàn xã hội.
 
Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế luật pháp, ngăn chặn, loại bỏ lợi ích nhóm, đặc biệt trong những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như đầu tư công, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, các dự án BT, BOT, đất đai, tài nguyên.
 

 
VQH
 

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 2252/BKHCN-VCLCS ngày 10/7/2017 về việc triển khai cải thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 19-2017/NQ-CP.

 

icon_new_2.gif​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT làm việc cụ thể với các Sở: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, UBND huyện Bình Sơn để có ý kiến thống nhất bằng văn bản đối với việc đề xuất thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng đối với diện tích cây Đước trồng mới bị chết thuộc dự án: Trồng mới và phục hồi rừng ngập mặn ven biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 10/8/2017.

 

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh