English Thứ Năm, 27-07-2017, 15:50 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 61418437
Đang online: 175

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Quy định về quản lý thuốc kháng HIV

Đăng ngày: 14/07/2017; 195 lần đọc

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 28/2017/TT-BYT​ quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.

Theo đó, Thông tư này quy định về: Mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc kháng HIV sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Quản lý việc sử dụng thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tạm ứng và thanh toán chi phí thuốc kháng HIV sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Chế độ, nguồn kinh phí và phương thức hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có bảo hiểm y tế.

 

Thông tư áp dụng với: Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Cơ sở điều trị bằng thuốc kháng HIV ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế và được điều trị thuốc kháng HIV. Đơn vị mua sắm thuốc kháng HIV tập trung cấp quốc gia (Cục Phòng chống HIV/AIDS). Đơn vị ký hợp đồng do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định. Nhà thầu cung ứng thuốc kháng HIV. Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

 

Sở Y tế có trách nhiệm lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho người nhiễm HIV hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước.

 

Trách nhiệm của cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh: Quản lý tình hình sử dụng thuốc kháng HIV trên địa bàn; Tổng hợp báo cáo tình hình phân phối, sử dụng và điều chỉnh (nếu có) thuốc kháng HIV của các cơ sở trên địa bàn báo cáo Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

 

Trong thời gian chưa hoàn thành việc mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng thuốc kháng HIV sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì việc mua sắm, quản lý thuốc kháng HIV được thực hiện theo quy định hiện hành.

VQH


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh việc đánh giá độc lập các quy định của pháp luật về đầu tư công để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4118/UBND-TH ngày 10/7/2017.

​Ch
ủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị và báo cáo kết quả: Thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách hành chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2011-2014 tại mục 2 phần II Báo cáo số 193/BC-HĐND ngày 10/7/2017 của Thường trực HĐND tỉnh.
 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh