English Thứ Sáu, 25-05-2018, 17:45 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72691933
Đang online: 148

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Quy định về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trẻ

Đăng ngày: 16/05/2018; 1051 lần đọc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành quy định (01-QĐi/TU​ ngày 15/5/2018) về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trẻ.

Việc thực hiện công tác luân chuyển cán bộ nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ và luân chuyển cán b​ộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ trong từng giai đoạn; đổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân quen…; bảo đảm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường cho các ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng yếu, khó khăn có nhu cầu nhưng thiếu cán bộ, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ.

 

Đồng thời, thực hiện công tác điều động cán bộ nhằm từng bước điều chỉnh, bố trí cán bộ hợp lý hơn, tăng cường cán bộ cho những nơi có nhu cầu cần thiết nhất là ở những nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, năng lực cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhằm ổn định tình hình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện điều động đối với cán bộ hết thời hạn đảm nhiệm chức vụ theo quy định nhằm khắc phục tâm lý chủ quan, thỏa mãn, bảo thủ của cán bộ khi công tác lâu tại một vị trí, một địa bàn, hạn chế sự ràng buộc bởi các mối quan hệ, khắc phục khuynh hướng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ; ngoài ra, việc thực hiện điều động cán bộ khi cán bộ, quản lý có biểu hiện trì trệ, đùn đẩy, né tránh, năng suất, hiệu quả, công việc thấp.

 

                                                                                   Đào Linh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh