English Thứ Tư, 22-05-2019, 23:38 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95767277
Đang online: 204

Quy định về hoạt động phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử

Đăng ngày: 16/05/2019; 220 lần đọc
Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ​ngày 15/5/2019 quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. 

Theo đó, thời kỳ quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử là 10 năm, tầm nhìn quy hoạch từ 30 năm đến 50 năm. Quy hoạch được lập không quá 30 tháng, hợp phần quy hoạch không quá 18 tháng kể từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

Tổ chức lập quy hoạch phải đáp ứng các điều kiện sau: Có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn; có ít nhất 02 chuyên gia tư vấn có chuyên ngành khác nhau. Trong đó, chuyên gia tư vấn là chủ nhiệm dự án quy hoạch phải có bằng đại học trở lên; có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan; đã lập ít nhất 01 quy hoạch hoặc chiến lược, kế hoạch, đề án năng lượng nguyên tử được phê duyệt; tham gia ít nhất 02 quy hoạch, chiến lược, kế hoạch hoặc đề án năng lượng nguyên tử được phê duyệt. Đối với chuyên gia tư vấn nước ngoài sẽ do cơ quan lập quy hoạch, hợp phần quy hoạch lựa chọn và báo cáo Thủ trưởng quyết định.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu trong phạm vi quản lý của mình phục vụ hoạt động quy hoạch theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

VQH


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích