English Thứ Tư, 21-08-2019, 05:25 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107296975
Đang online: 120

Quy định về hoạt động phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử

Đăng ngày: 16/05/2019; 261 lần đọc
Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ​ngày 15/5/2019 quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. 

Theo đó, thời kỳ quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử là 10 năm, tầm nhìn quy hoạch từ 30 năm đến 50 năm. Quy hoạch được lập không quá 30 tháng, hợp phần quy hoạch không quá 18 tháng kể từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

Tổ chức lập quy hoạch phải đáp ứng các điều kiện sau: Có ít nhất 01 chuyên gia tư vấn; có ít nhất 02 chuyên gia tư vấn có chuyên ngành khác nhau. Trong đó, chuyên gia tư vấn là chủ nhiệm dự án quy hoạch phải có bằng đại học trở lên; có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan; đã lập ít nhất 01 quy hoạch hoặc chiến lược, kế hoạch, đề án năng lượng nguyên tử được phê duyệt; tham gia ít nhất 02 quy hoạch, chiến lược, kế hoạch hoặc đề án năng lượng nguyên tử được phê duyệt. Đối với chuyên gia tư vấn nước ngoài sẽ do cơ quan lập quy hoạch, hợp phần quy hoạch lựa chọn và báo cáo Thủ trưởng quyết định.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu trong phạm vi quản lý của mình phục vụ hoạt động quy hoạch theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

VQH


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích