English Chủ Nhật, 18-08-2019, 18:33 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107050947
Đang online: 129
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp

Đăng ngày: 30/11/2018; 421 lần đọc

 Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Công ty Điện lực Quảng Ngãi triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và Quyết định số 846/QĐ-UBND​ ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Giao Công ty Điện lực Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng và ban hành Quy định “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh; thời gian ban hành năm 2018; bảo đảm đáp ứng mục tiêu giảm thời gian tiếp cận điện năng theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

 

                      B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 8724/BTC-QLKT ngày 31/7/2019 của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin tài chính của chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện lập và tổng hợp báo cáo tài chính đối với năm tài chính 2018, 2019 theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo thực hiện nội dung đề nghị của Thanh tra Bộ Công an tại Thông báo số 1673/TB-X05 ngày 31/7/2019 về công tác phòng cháy và chữa cháy.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7137/BGTVT-ATGT ngày 01/8/2019 về việc tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử vận động viên Trương Thanh tham gia thi đấu Giải Vô địch thế giới Pencak Silat tại Thái Lan, từ ngày 29/9/2019 đến 05/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích