English Thứ Ba, 25-02-2020, 10:09 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119578299
Đang online: 356
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Quy định thẩm quyền của UBND các cấp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Đăng ngày: 12/02/2020; 234 lần đọc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2020/NĐ-CP​ ngày 11/02/2020 quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2020. 

Theo đó, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ của Chủ tịch UBND các cấp cụ thể như sau: Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 5.000.000 đồng;  tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5.000.000 đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 25.000.000 đồng;  tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 25.000.000 đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng;  tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các nội dung yêu cầu tại Kết luận số 1291-KL/TU ngày 19/02/2020 về một số nội dung liên quan đến Đề án Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật và hoàn thiện Báo cáo xác định thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 24/02/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất hồ sơ dự án mở rộng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích