English Thứ Sáu, 13-12-2019, 22:40 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114297391
Đang online: 186
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Đăng ngày: 03/12/2018; 165 lần đọc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 162/2018/NĐ-CP​ ngày 30/11/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2019 và thay thế Nghị định số 147/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Áp dụng với cá nhân, tổ chức Việt Nam và cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng trong lãnh thổ Việt Nam, trên tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam.

Một số mức phạt bằng tiền cụ thể như sau: Vi phạm quy định về an ninh hàng không tại cảng hàng không; trên chuyến bay; tại nơi có công trình, trang bi, thiết bị hàng không có thể bị phạt tiền từ mức 100.000 đồng đến mức 30 triệu đồng Vi phạm quy định về tổ chức bảo đảm an ninh hàng không có thể bị phạt tiền từ mức 5 triệu đồng đến mức 40 triệu đồng. Vi phạm quy định về phòng, chống cháy nổ tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay có thể bị phạt tiền từ mức 500.000 đồng đến mức 30 triệu đồng…

Trưởng đại diện Cảng vụ hàng không có quyền phạt tiền đến mức 10 triệu đồng. Giám đốc Cảng vụ hàng không có quyền phạt tiền đến mức 25 triệu đồng. Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền đến mức 5 triệu đồng. Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền phạt đến mức 50 triệu đồng. Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền phạt đến mức 100 triệu đồng.

Lực lượng Công an nhân dân có quyền xử phạt đối với cac vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng trong các trường hợp sau: Hành vi vi phạm hành chính được phát hiện trong quá trình triển khai thực hiện phương án khẩn nguy; về an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại các khu vực công cộng ở cảng hàng không, sân bay hoặc do cơ quan trong ngành hàng không dân dụng chuyển giao. Mức phạt tiền tối đa và thẩm quyền xử phạt được thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 24 và Điều 39 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và thẩm quyền quản lý nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 9141/BNN-TCTL ngày 06/12/2019 về việc báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tình hình, kết quả xử lý vi phạm trước ngày 25/12/2019 định kỳ trước ngày 25 hàng tháng.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 11148/VPCP-KGVX ngày 05/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn thức phẩm đối với thức ăn đường phố, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6263/UBND-TH ngày 14/11/2019 và Công văn số 6354/UBND-TH ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh liên quan đến việc hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích