English Thứ Bảy, 22-02-2020, 04:47 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119324255
Đang online: 204
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Quy định mới về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân

Đăng ngày: 03/10/2019; 158 lần đọc

Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Quy định số 13-QĐ/UBKTTW ngày 18/9/2019 về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân; có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quy định số 05-QĐ/UBKTTW ngày 02/12/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Theo đó, Quy định quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm, nội dung, quy trình, thủ tục trong việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân; theo dõi, tổng hợp, báo cáo công tác xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cán bộ, công chức khi tiếp đảng viên, công dân cần phải lắng nghe, ghi chép đầy đủ họ tên, địa chỉ, nội dung trình bày của đảng viên, công dân; giải thích, hướng dẫn cho đảng viên, công dân biết và chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thẩm quyền xem xét, giải quyết của cơ quan chức năng.Việc tiếp đảng viên, công dân phải được vào sổ theo dõi và phần mềm quản lý tiêp công dân.

Cán bộ, công chức tiếp đảng viên, công dân được từ chối tiếp người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại nơi tiếp công dân theo quy định tại Điều 9, Luật Tiếp công dân 2013.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 998/BNN-TCTS ngày 12/02/2020 về việc tăng cường công tác quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn trước ngày 01/3/2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà máy nước sạch trên địa bàn tỉnh, tổng hợp, trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 550/UBND-CNXD ngày 14/02/2020.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 24/02/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất hồ sơ dự án mở rộng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích