English Thứ Năm, 19-09-2019, 20:25 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109171818
Đang online: 162

Quy định mới về nhãn hàng hóa

Đăng ngày: 16/08/2019; 433 lần đọc

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN​ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa. 

Theo đó, hàng hóa san chia, sang chiết, nạp, đóng gói lại bắt buộc phải ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng theo quy định. Cụ thể, phải thể hiện đầy đủ 03 nội dung: Ngày sản xuất; ngày san chia, sang chiết, nạp, đóng gói không được viết tắt và hạn sử dụng.

Thông tư cũng hướng dẫn cách phân biệt bao bì chứa đựng hàng hóa không phải là bao bì thương phẩm với bao bì thương phẩm. Theo đó, bao bì sử dụng với mục đích lưu trữ, vận chuyển, bảo quản hàng hóa đã có nhãn hàng hóa; túi đựng hàng hóa khi mua hàng; bao bì để đựng hàng hóa rời, hàng hóa bán lẻ không được gọi là bao bì thương phẩm.

Về vị trí nhãn hàng hóa, Thông tư hướng dẫn những nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn hàng hóa không cần thể hiện tập trung trên nhãn, có thể ghi trên vị trí khác của hàng hóa, đảm bảo quan sát có thể nhận biết rõ ràng…

VQH


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 4080/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 4079/BGDĐT-GDTX ngày 10/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trực tiếp báo cáo kết quả cho cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh trước ngày 30/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích