English Thứ Sáu, 23-08-2019, 09:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107528356
Đang online: 237
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Quy định mới về hoạt động kiểm ngư

Đăng ngày: 01/02/2019; 168 lần đọc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 20/2018/TT-BNNPTNT​ ngày 15/11/2018 về quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và thay thế Thông tư số 12/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư số 16/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, Thông tư này quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư thuộc lực lượng Kiểm ngư; áp dụng đối với lực lượng Kiểm ngư; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm ngư.

Công chức chỉ được sử dụng thẻ kiểm ngư để thi hành công vụ theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản thẻ cẩn thận, khi làm mất thẻ, phải kịp thời báo cáo cơ quan, đơn vị.

Công chức nghỉ hưu, nghỉ có thời hạn từ 03 tháng trở lên hoặc thôi việc, thuyên chuyển, biệt phái công tác; thi hành kỷ luật từ cách chức, buộc thôi việc hoặc trong thời gian tạm đình chỉ công tác để chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm nộp lại thẻ kiểm ngư cho cơ quan quản lý.

Thẻ kiểm ngư đã được cấp trước ngày 01/01/2019 được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạ ghi trên thẻ. Tổng cục Thủy sản xây dựng, ban hành quy chế sử dụng biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục Kiểm ngư trong cơ quan Kiểm ngư.

 

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích