English Thứ Sáu, 19-07-2019, 09:20 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103093678
Đang online: 184
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Quy định mới về cấp lý lịch tư pháp

Đăng ngày: 13/09/2018; 143 lần đọc

Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2244/QĐ-BTP ngày 24/8/2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Theo đó, công bố 06 thủ tục hành chính cấp tỉnh và Trung ương được sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định 925/QĐ-BTP ngày 25/04/2014 của Bộ Tư pháp. Trong đó, 03 thủ tục hành chính cấp Trung ương là: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam; cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng.

03 thủ tục hành chính cấp tỉnh là: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng.

Phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người. Riêng với sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, mức phí là 100.000 đồng/lần/người. Các đối tượng là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số được miễn phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp là 10 ngày, kể từ nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp công dân cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài thì thời hạn là 15 ngày. Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính là Sở Tư pháp.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6522/BGTVT-KCHT ngày 12/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 - 2030​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích