English Chủ Nhật, 23-09-2018, 23:48 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79272001
Đang online: 104
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng

Đăng ngày: 11/07/2018; 117 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế​ xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng.

Đối tượng áp dụng là các tác gi, nhóm tác gilà công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài có tác phẩm, công trình nghiên cứu văn học - nghệ thuật về tnh Quảng Ngãi. Các tác gi, nhóm tác giả có quê quán hoặc đang cư trú tại tỉnh Quảng Ngãi có tác phẩm, công trình nghiên cứu văn học - nghệ thuật về đất nước, con người Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng được xét và công b5 năm một ln vào ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (01/3). Riêng Giải thưởng lần thứ nhất năm 2018 xét thưởng đối với các tác phẩm, công trình được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/1989 (từ khi tái lập tỉnh Quảng Ngãi) đến ngày 31/12/2017 được xét và công bố vào ngày 02/9/2018.

 

Cơ cấu giải thưởng: Mỗi thể loại xét tặng: Một (01) giải A; hai (02) giải B; ba (03) giải C; bốn (04) giải khuyến khích.

 

Mức thưởng: Giải A: 20 lần mức lương cơ sở/giải. Giải B: 15 lần mức lương cơ sở/giải. Giải C: 10 lần mức lương cơ sở/gii. Giải khuyến khích: 5 lần mức lương cơ sở/giải.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Phạm Văn Đồng, có trách nhiệm thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung liên quan đến Giải thưởng, tiếp nhận tác phẩm tham dự giải, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trin khai thực hiện Quy chế này.

 

                                                                                T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích