English Thứ Năm, 16-08-2018, 21:02 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77099645
Đang online: 113

Quy chế phối hợp giải quyết công việc, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đăng ngày: 02/01/2018; 252 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp giải quyết công việc, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quy chế quy định trách nhiệm phối h​ợp giải quyết công việc đối với nội dung có liên quan đến nhiều sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, nhằm nâng cao năng lực hoạt động giữa các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Việc xử lý các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan phải được thực hiện theo nguyên tắc: Công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nào thì cơ quan đó chịu trách nhiệm chủ trì xử lý, các cơ quan khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp khi có yêu cầu của cơ quan chủ trì hoặc chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền. Tùy theo tính chất, nội dung, yêu cầu của công việc cần giải quyết, cơ quan, đơn vị chủ trì quyết định hình thức phối hợp phù hợp như: lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức họp trao đổi, thảo luận, hội nghị, hội thảo, khảo sát, điều tra…, để triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.

 

 

                                                               M.Khang

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổng hợp và trực tiếp báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý III/2018 cho Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 05/9/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Thông báo số 284/TB-VPCP ngày 08/8/2018 của Văn phòng Chính phủ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích