English Thứ Hai, 19-02-2018, 21:22 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68889500
Đang online: 96

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Quy chế phối hợp giải quyết công việc, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đăng ngày: 02/01/2018; 183 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp giải quyết công việc, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quy chế quy định trách nhiệm phối h​ợp giải quyết công việc đối với nội dung có liên quan đến nhiều sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, nhằm nâng cao năng lực hoạt động giữa các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Việc xử lý các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan phải được thực hiện theo nguyên tắc: Công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nào thì cơ quan đó chịu trách nhiệm chủ trì xử lý, các cơ quan khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp khi có yêu cầu của cơ quan chủ trì hoặc chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền. Tùy theo tính chất, nội dung, yêu cầu của công việc cần giải quyết, cơ quan, đơn vị chủ trì quyết định hình thức phối hợp phù hợp như: lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức họp trao đổi, thảo luận, hội nghị, hội thảo, khảo sát, điều tra…, để triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.

 

 

                                                               M.Khang

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh