English Thứ Tư, 21-03-2018, 17:50 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69881611
Đang online: 116

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Các tin khác Xem chi tiết tin tức

Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Quảng Ngãi

Đăng ngày: 16/03/2017; 591 lần đọc
Ảnh minh họa

Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh vừa ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Hội đồng GDQPAN tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định phương hướng, chương trình, kế ho​ạch, công tác, hướng dẫn của Hội đồng GDQPAN Quân khu 5, Hội đồng GDQPAN Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và an ninh của tỉnh.

 

Phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và những công tác có liên quan về GDQPAN hàng năm và từng thời kỳ của tỉnh.

 

Theo dõi đôn đốc, hướng dẫn và chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Hội đồng GDQPAN các huyện, thành phố triển khai thực hiện các quyết định, kế hoạch, nhiệm vụ, về công tác GDQPAN. Kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ GDQPAN.

 

Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, quần chúng nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ GDQPAN,...

 

                                                                            V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướn​g Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các huyện nghèo (Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng) và huyện thoát nghèo (Sơn Hà) giai đoạn 2018-2020 theo đúng cơ chế, chính sách, định mức hỗ trợ và nguồn vốn thực hiện theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn thi hành Luật theo quy định tại Khoản 1, Điều 62 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 29/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì rà soát, cung cấp thông tin cập nhật ​về các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do tỉnh xây dựng, ban hành năm 2017, tổng hợp trực tiếp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh theo thời gian quy định

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh