English Thứ Hai, 27-03-2017, 22:14 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 56673844
Đang online: 97

Công bố thông tin

Tin tức Các tin khác Xem chi tiết tin tức

Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Quảng Ngãi

Đăng ngày: 16/03/2017; 392 lần đọc
Ảnh minh họa

Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh vừa ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Hội đồng GDQPAN tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định phương hướng, chương trình, kế ho​ạch, công tác, hướng dẫn của Hội đồng GDQPAN Quân khu 5, Hội đồng GDQPAN Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và an ninh của tỉnh.

 

Phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và những công tác có liên quan về GDQPAN hàng năm và từng thời kỳ của tỉnh.

 

Theo dõi đôn đốc, hướng dẫn và chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Hội đồng GDQPAN các huyện, thành phố triển khai thực hiện các quyết định, kế hoạch, nhiệm vụ, về công tác GDQPAN. Kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ GDQPAN.

 

Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, quần chúng nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ GDQPAN,...

 

                                                                            V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu, lập báo cáo đánh giá thực hiện Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất sửa đổi, bổ sung các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm, trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; trực tiếp gửi báo cáo về Bộ đúng thời gian quy định.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ đầu tư dự án Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á và dự án Đường vào cảng cá Sa Huỳnh có trách nhiệm khẩn trương thực hiện thu hồi các khoản kinh phí thanh toán sai quy định được phát hiện trong quá trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với 02 dự án nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10/4/2017.

 

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích