English Thứ Năm, 05-12-2019, 21:59 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113775169
Đang online: 215

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Đăng ngày: 19/11/2019; 167 lần đọc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính, Trưởng Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) vừa ký quyết định​ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo IUU tỉnh Quảng Ngãi.

Ban Chỉ đạo IUU tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1513/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính làm Trưởng Ban.

 

Ban Chỉ đạo ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo theo định kỳ hàng năm và đột xuất.

 

Về nguyên tắc làm việc, Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền cho Phó Trưởng Ban, Ủy viên Ban Chỉ đạo giải quyết các vấn đề của Ban Chỉ đạo khi cần thiết.

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền; được sử dụng kinh phí, bộ máy giúp việc, phương tiện, trang thiết bị làm việc của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ được phân công, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

 

Ban Chỉ đạo họp định kỳ mỗi quý một lần, trường hợp cần thiết Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc người được Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền tổ chức họp đột xuất. Các cuộc họp của Ban Chỉ đạo do Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu, tổ chức cuộc họp.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo về chống khai thác IUU, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chống khai thác IUU của các sở, ngành và địa phương,...

 

Ủy viên là lãnh đạo UBND huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng Chương trình, kế hoạch phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng có liên quan triển khai các nội dung theo Quy chế này.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017 và chống khai thác IUU. Huy động cả hệ thống chính trị, các cơ quan, tổ chức đoàn thể xã hội về chống khai thác IUU, vận động cộng đồng ngư dân ven biển tham gia vào hoạt động phòng, chống khai thác IUU.

 

Phân công nhiệm vụ đến cấp cơ sở triển khai chống khai IUU đạt hiệu quả và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả chống khai thác IUU của địa phương, đặc biệt là hành vi tàu cá ngư dân khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 235-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thống kê nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8778/BKHĐT-TCTK ngày 22/11/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu, đăng ký tham gia Hội chợ Triển lãm Nhịp cầu Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2019 với chủ đề: “Sản phẩm OCOP - Phát huy giá trị bản địa”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích