English Thứ Tư, 21-02-2018, 23:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68957354
Đang online: 78

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896

Đăng ngày: 12/02/2018; 63 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Ban Chỉ đạo 896) vừa ký Quyết định​ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 896 hoạt động thường xuyên thông qua hoạt động của các thành viên, Bộ phận Thường trực theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm của các thành viên; Trưởng ban quyết định trên cơ sở nhất trí của các thành viên; Trưởng ban báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Đồng thời, Trưởng ban, Phó Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và tình hình thực tế; triệu tập Ban Chỉ đạo hàng quý hoặc đột xuất khi có vấn đề gấp rút cần giải quyết ngay.

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác triển khai thực hiện Đề án thuộc lĩnh vực của sở, ngành mình và nhiệm vụ được Trưởng ban phân công.

 

Ban Chỉ đạo 896 hoạt động trên tinh thần nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án và việc phối hợp giữa các sở, ngành trong việc triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Ngoài ra, Quy chế cũng đã qui định cụ thể trách nhiệm của Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực, các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo 896

 

T.Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh