English Thứ Hai, 21-05-2018, 06:30 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72449941
Đang online: 74

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896

Đăng ngày: 12/02/2018; 267 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Ban Chỉ đạo 896) vừa ký Quyết định​ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 896 hoạt động thường xuyên thông qua hoạt động của các thành viên, Bộ phận Thường trực theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm của các thành viên; Trưởng ban quyết định trên cơ sở nhất trí của các thành viên; Trưởng ban báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Đồng thời, Trưởng ban, Phó Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và tình hình thực tế; triệu tập Ban Chỉ đạo hàng quý hoặc đột xuất khi có vấn đề gấp rút cần giải quyết ngay.

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về công tác triển khai thực hiện Đề án thuộc lĩnh vực của sở, ngành mình và nhiệm vụ được Trưởng ban phân công.

 

Ban Chỉ đạo 896 hoạt động trên tinh thần nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án và việc phối hợp giữa các sở, ngành trong việc triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

 

Ngoài ra, Quy chế cũng đã qui định cụ thể trách nhiệm của Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực, các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo 896

 

T.Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ động làm việc với UBND huyệ​n Minh Long và các cơ quan có liên quan xây dựng Kế hoạch để tiếp nhận và triển khai dự án “Ngân hàng bò” tại huyện Minh Long.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Công văn số 2285/BTNMT-TCKTTV ngày 05/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đôn đốc lập danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, chậm nhất ngày 25/5/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Ban Th​ường vụ Tỉnh ủy tại Công văn nêu trên về việc quán triệt, triển khai Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai việc thanh tra chuyên ngành năm 2018 theo đúng quy định; tránh chồng chéo, hạn chế việc thanh tra, kiểm tra nhiều lần đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh tại địa phương.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh