English Thứ Năm, 21-03-2019, 16:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89420079
Đang online: 213
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Quỹ “Vì người nghèo” góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Đăng ngày: 29/11/2018; 2345 lần đọc

Những năm qua, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, cuộc vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo của tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan. 

Tính từ năm 2016 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh đã vận động được hơn 31 tỷ đồng, cấp huyện vận động được hơn 40 tỷ đồng. Qua đó, đã hỗ trợ xây dựng mới 517 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 366 nhà; hỗ trợ xây dựng hơn 2.000 nhà tránh lũ; h​ỗ trợ con giống cho bà con nhân dân với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng; hỗ trợ học tập cho học sinh nghèo với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo gần 2 tỷ đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất gần 1,4 tỷ đồng; hỗ trợ quà nhân dịp lễ, tết với số tiền gần 18 tỷ đồng,…

 

Riêng chương trình “Kết nối những tấm lòng” trong 3 năm đã hỗ trợ 143 đối tượng với số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

 

Nhìn chung, công tác tiếp nhận, quản lý các nguồn tiền, hàng đóng góp của nhân dân bảo đảm đúng quy định. Việc phối hợp thống kê, lập danh sách và tổ chức hỗ trợ nhân dân được thực hiện công khai, minh bạch và đúng đối tượng, do đó tạo được niềm tin của nhân dân đối với hoạt động từ thiện, nhân đạo do MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện. Việc sử dụng nguồn lực ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, nhiều gia đình khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, nhiều gia đình đã thoát nghèo, nhiều học sinh nghèo được tạo điều kiện tiếp tục đến trường, nhiều hoàn cảnh khó khăn được quỹ kịp thời hỗ trợ để vươn lên trong cuộc sống... Quỹ “Vì người nghèo” đã thể hiện tính nhân văn cao cả và sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

 

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích