English Thứ Năm, 24-01-2019, 00:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85772730
Đang online: 100
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Quỹ “Vì người nghèo” góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội

Đăng ngày: 29/11/2018; 2292 lần đọc

Những năm qua, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, cuộc vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo của tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan. 

Tính từ năm 2016 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh đã vận động được hơn 31 tỷ đồng, cấp huyện vận động được hơn 40 tỷ đồng. Qua đó, đã hỗ trợ xây dựng mới 517 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 366 nhà; hỗ trợ xây dựng hơn 2.000 nhà tránh lũ; h​ỗ trợ con giống cho bà con nhân dân với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng; hỗ trợ học tập cho học sinh nghèo với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo gần 2 tỷ đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất gần 1,4 tỷ đồng; hỗ trợ quà nhân dịp lễ, tết với số tiền gần 18 tỷ đồng,…

 

Riêng chương trình “Kết nối những tấm lòng” trong 3 năm đã hỗ trợ 143 đối tượng với số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

 

Nhìn chung, công tác tiếp nhận, quản lý các nguồn tiền, hàng đóng góp của nhân dân bảo đảm đúng quy định. Việc phối hợp thống kê, lập danh sách và tổ chức hỗ trợ nhân dân được thực hiện công khai, minh bạch và đúng đối tượng, do đó tạo được niềm tin của nhân dân đối với hoạt động từ thiện, nhân đạo do MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện. Việc sử dụng nguồn lực ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, nhiều gia đình khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, nhiều gia đình đã thoát nghèo, nhiều học sinh nghèo được tạo điều kiện tiếp tục đến trường, nhiều hoàn cảnh khó khăn được quỹ kịp thời hỗ trợ để vươn lên trong cuộc sống... Quỹ “Vì người nghèo” đã thể hiện tính nhân văn cao cả và sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

 

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích