English Thứ Ba, 21-01-2020, 00:45 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 116923806
Đang online: 185
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Quan tâm xây dựng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 22/11/2019; 448 lần đọc

Trên địa bàn tỉnh ta hiện nay, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có 51.324 hộ, với 194.369 khẩu, trong đó chủ yếu là 03 dân tộc: H’re, Cor, Cadong và một số dân tộc khác, sinh sống chủ yếu ở 06 huyện miền núi: Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Ba Tơ và 07 xã miền núi của các huyện đồng bằng là: Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và Bình Sơn. 

Người có uy tín vùng đồng bào DTTS của tỉnh là những người được đồng bào DTTS tín nhiệm, có mối liên hệ chặt chẽ và ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển cộng đồng dân cư trong vùng dân tộc; là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Người có uy tín là lực lượng nòng cốt, gương mẫu đi đầu và vận động đồng bào DTTS hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương của​ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… tại vùng có đông đồng bào DTTS.


Việc xây dựng lực lượng người có uy tín trong đồng bào DTTS trong tỉnh thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn, do những hạn chế về địa hình, diện tích đất sản xuất nông nghiệp không tập trung, tập quán sản xuất của đồng bào còn mang tính truyền thống, chậm thay đổi; mạng lưới dịch vụ nhiều nơi còn hạn chế; hệ thống giao thông chủ yếu là đường đất; vẫn còn một bộ phận dân cư thưa thớt ở những vùng sâu, vùng xa đang sinh sống tách biệt, rải rác thành các nhóm nhỏ trên địa bàn hiểm trở phức tạp, giao thông đi lại khó khăn; tình trạng hôn nhân và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn xảy ra; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; đời sống của người dân còn nhiều khó khăn về nhiều mặt, phát triển chưa bền vững;…

 

Bên cạnh đó, hiện nay, trình độ học vấn của một bộ phận người có uy tín thấp, khả năng nắm bắt và xử lý thông tin chậm; một số người có uy tín tuổi đời còn quá trẻ, chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động mà hầu như chỉ có kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, giảm nghèo; một số người có uy tín có tuổi đời quá cao.

 

Qua khảo sát, tại một số địa phương trong tỉnh, việc xây dựng người có uy tín chưa thực sự đảm bảo chất lượng; tại 06 huyện miền núi, số người có uy tín hoạt động thật sự có hiệu quả chiếm khoảng 70%, người có uy tín hoạt động chưa đạt hiệu quả chiếm 20% và hiệu quả thấp chiếm 10%. Mặt khác, chính sách đối với những người có uy tín chưa được quan tâm đúng mức nên chưa khuyến khích họ tham gia hoạt động lâu dài.

 

Chính vì vậy, để người có uy tín trong đồng bào DTTS thật sự phát huy hết vai trò của mình, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh cần quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng lực lượng người có uy tín trong đồng bào DTTS. Việc xây dựng lực lượng cần được tiến hành đồng bộ, thường xuyên, liên tục, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cần lựa chọn những người uy tín đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để lựa chọn, chú trọng đến việc khảo sát phạm vi ảnh hưởng của họ đối với người đồng bào DTTS. Đồng thời, cần đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ, thực hiện các chính sách và tạo điều kiện tốt nhất để người có uy tín phát huy vai trò của mình; từ đó, góp phần để đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, cùng với các cấp ủy đảng và chính quyền phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội.

 

 

                                                                                                    Hiền Linh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích