English Thứ Tư, 21-08-2019, 16:33 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107359247
Đang online: 265

Quản lý khối lượng đất dư thừa trong hoạt động dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng

Đăng ngày: 14/08/2019; 146 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, quản lý hoạt động dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, hướng dẫn các trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật về thu hồi khoáng sản là đất dư thừa (b​ao gồm đất sét) trong việc dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng có thu hồi đất dư thừa cho các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện theo đúng quy định pháp luật về khoáng sản.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn khi thực hiện công tác dồn điển đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng phải thực hiện đầy đủ theo trình tự, thủ tục quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh: số 50/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020; số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 và số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trường hợp có thu hồi đất dư thừa (bao gồm đất sét) thì xác định khối lượng đất dư thừa, gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản,… và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo đúng quy định của Luật Khoáng sản.

 

                                                                                   V.N

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích