English Thứ Bảy, 20-04-2019, 07:16 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92318192
Đang online: 114
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Quảng Ngãi sẽ còn 952/1.156 thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp, sáp nhập

Đăng ngày: 10/04/2019; 858 lần đọc
Sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, tạo điều kiện để phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi, Hội cơ sở

Quảng Ngãi có diện tích tự nhiên hơn 5.155km2, với dân số 1,3 triệu người; có 14 đơn vị hành chính cấp huyện, 184 đơn vị hành chính cấp xã và 1.156 thôn, tổ dân phố. Trong những năm qua, hệ thống thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã thể hiện vai trò là tổ chức tự quản trong cộng đồng dân cư, hoạt động hệ thống thôn, tổ dân phố thông qua sự quản lý điều hành của các tổ chức chi bộ đảng, các chi hội đoàn thể đã phát huy hiệu quả, nhất là công tác vận động nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa duy trì bản sắc và truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, của dân tộc.

 

Tuy nhiên, qua nghiên cứu, khảo sát tại một số địa phương trong tỉnh, nhiều thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ nhỏ đã làm ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương. Việc huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc xây dựng những công trình đường giao thông, nhà văn hóa, khu thể thao,… Quy mô thôn, tổ dân phố nhỏ cũng đã dẫn đến tình trạng số lượng đảng viên, hội viên, đoàn viên thanh niên thấp, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của chi bộ, chi hội, chi đoàn.

 

Từ những quy định, chủ trương của Đảng và Nhà nước và thực trạng thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII diễn ra vào ngày 10-4, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

nb115-10042019.jpg
Chủ tọa điều hành chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII​
 

Theo nội dung Tờ trình, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 1.156 thôn, tổ dân phố, căn cứ tiêu chuẩn của thôn, tổ dân phố hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi có 585 thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.

 

Sau khi rà soát, đánh giá thực trạng của từng thôn, tổ dân phố và điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, phong tục tập quán, đặc thù của từng thôn, tổ dân phố ở từng địa phương, UBND đề nghị điều chỉnh, sắp xếp, sáp nhập 374 thôn, tổ dân phố ở 13 huyện, thành phố, trong đó có 336 thôn, tổ dân phố dưới tiêu chuẩn và 38 thôn đủ tiêu chuẩn quy định. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh giảm được 204 thôn, tổ dân phố. Như vậy, tỉnh Quảng Ngãi sẽ còn 952 thôn, tổ dân phố (832 thôn, 120 tổ dân phố).

nb116-10042019.jpg
Ông Đoàn Dụng- Giám đốc Sở Nội vụ trình bày nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố​
 

Ông Đoàn Dụng- Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh vẫn còn 249 thôn, tổ dân phố dưới tiêu chuẩn quy định nhưng không thực hiện sắp xếp, sáp nhập vì phần lớn các thôn, tổ dân phố này thuộc miền núi, vùng cao, địa bàn rộng, diện tích tự nhiên lớn, địa hình phức tạp, bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn. Đồng thời, trong đó có 37 thôn, tổ dân phố đến năm 2025 đạt tiêu chí về số hộ theo quy định. Do vậy, sau năm 2025 sẽ tiếp tục rà soát lại.

 

Cũng theo ông Đoàn Dụng, sau khi giảm 204 thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh sẽ giảm được 715 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và giảm được 816 Chi, Hội trưởng các Chi, Hội đoàn thể và Bí thư chi đoàn ở thôn, tổ dân phố. Ngân sách hàng năm của tỉnh tiết kiệm được hơn 20,8 tỷ đồng/năm.

nb117-10042019.jpg
Đại biểu thảo luận nội dung dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố​
 

Tại kỳ họp, các địa biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đại biểu cũng thống nhất mức chi hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách và các chi hội trưởng các Chi, Hội, Bí thư Chi đoàn ở thôn, tổ dân phố do sắp xếp, sáp nhập là 10 triệu đồng/người đối với Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố; Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố; Công an viên ở thôn. Hỗ trợ mức 5 triệu đồng/người đối với các chức danh Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, chi hội nông dân, chi hội Cựu chiến binh. Tổng kinh phí dự kiến chi trả khoảng 11,23 tỷ đồng.

 

Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích