English Thứ Hai, 17-06-2019, 21:37 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99108418
Đang online: 166
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Quảng Ngãi sẽ còn 952/1.156 thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp, sáp nhập

Đăng ngày: 10/04/2019; 1078 lần đọc
Sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, tạo điều kiện để phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi, Hội cơ sở

Quảng Ngãi có diện tích tự nhiên hơn 5.155km2, với dân số 1,3 triệu người; có 14 đơn vị hành chính cấp huyện, 184 đơn vị hành chính cấp xã và 1.156 thôn, tổ dân phố. Trong những năm qua, hệ thống thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã thể hiện vai trò là tổ chức tự quản trong cộng đồng dân cư, hoạt động hệ thống thôn, tổ dân phố thông qua sự quản lý điều hành của các tổ chức chi bộ đảng, các chi hội đoàn thể đã phát huy hiệu quả, nhất là công tác vận động nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa duy trì bản sắc và truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, của dân tộc.

 

Tuy nhiên, qua nghiên cứu, khảo sát tại một số địa phương trong tỉnh, nhiều thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ nhỏ đã làm ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương. Việc huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc xây dựng những công trình đường giao thông, nhà văn hóa, khu thể thao,… Quy mô thôn, tổ dân phố nhỏ cũng đã dẫn đến tình trạng số lượng đảng viên, hội viên, đoàn viên thanh niên thấp, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của chi bộ, chi hội, chi đoàn.

 

Từ những quy định, chủ trương của Đảng và Nhà nước và thực trạng thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII diễn ra vào ngày 10-4, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

nb115-10042019.jpg
Chủ tọa điều hành chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII​
 

Theo nội dung Tờ trình, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 1.156 thôn, tổ dân phố, căn cứ tiêu chuẩn của thôn, tổ dân phố hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi có 585 thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.

 

Sau khi rà soát, đánh giá thực trạng của từng thôn, tổ dân phố và điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, phong tục tập quán, đặc thù của từng thôn, tổ dân phố ở từng địa phương, UBND đề nghị điều chỉnh, sắp xếp, sáp nhập 374 thôn, tổ dân phố ở 13 huyện, thành phố, trong đó có 336 thôn, tổ dân phố dưới tiêu chuẩn và 38 thôn đủ tiêu chuẩn quy định. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh giảm được 204 thôn, tổ dân phố. Như vậy, tỉnh Quảng Ngãi sẽ còn 952 thôn, tổ dân phố (832 thôn, 120 tổ dân phố).

nb116-10042019.jpg
Ông Đoàn Dụng- Giám đốc Sở Nội vụ trình bày nội dung Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố​
 

Ông Đoàn Dụng- Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh vẫn còn 249 thôn, tổ dân phố dưới tiêu chuẩn quy định nhưng không thực hiện sắp xếp, sáp nhập vì phần lớn các thôn, tổ dân phố này thuộc miền núi, vùng cao, địa bàn rộng, diện tích tự nhiên lớn, địa hình phức tạp, bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn. Đồng thời, trong đó có 37 thôn, tổ dân phố đến năm 2025 đạt tiêu chí về số hộ theo quy định. Do vậy, sau năm 2025 sẽ tiếp tục rà soát lại.

 

Cũng theo ông Đoàn Dụng, sau khi giảm 204 thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh sẽ giảm được 715 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và giảm được 816 Chi, Hội trưởng các Chi, Hội đoàn thể và Bí thư chi đoàn ở thôn, tổ dân phố. Ngân sách hàng năm của tỉnh tiết kiệm được hơn 20,8 tỷ đồng/năm.

nb117-10042019.jpg
Đại biểu thảo luận nội dung dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố​
 

Tại kỳ họp, các địa biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đại biểu cũng thống nhất mức chi hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách và các chi hội trưởng các Chi, Hội, Bí thư Chi đoàn ở thôn, tổ dân phố do sắp xếp, sáp nhập là 10 triệu đồng/người đối với Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố; Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố; Công an viên ở thôn. Hỗ trợ mức 5 triệu đồng/người đối với các chức danh Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ, chi hội nông dân, chi hội Cựu chiến binh. Tổng kinh phí dự kiến chi trả khoảng 11,23 tỷ đồng.

 

Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích