English Thứ Hai, 17-02-2020, 16:24 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Quảng Ngãi làm tốt việc gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử

Đăng ngày: 07/02/2020; 788 lần đọc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì tại điểm cầu Quảng Ngãi

Thông tin trên được Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cho biết tại hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ do Văn phòng Chính phủ tổ chức sáng 07/02.

Theo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, đến nay 100% các bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia.

 

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ khai trương (ngày 12/03/2019), tính đến ngày 04/02/2020 đã có gần 1,25 triệu văn bản, trong đó có khoảng 298.000 văn bản gửi và 945.000 văn bản nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Các Bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác này đã được Văn phòng Chính phủ đề xuất tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm: 5 bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Ban Cơ yếu Chính phủ và 10 địa phương: Quảng Ninh, Sơn La, Long An, An Giang, Kon Tum, Cần Thơ, Hà Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long và Quảng Ngãi.

 

nb4-07022020.jpg

 

Về triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia (Cổng), hiện đã có 9/22 bộ, cơ quan kết nối, tích hợp với Cổng; 63/63 tỉnh, thành phố hoàn thành việc kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tính đến ngày 5/02/2020 đã có gần 41.600 tài khoản đăng ký trên Cổng, hơn 12,7 triệu lượt truy cập, hơn 664.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái trên Cổng, trong đó có 6.380 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng được xử lý thành công.

 

Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận, xử lý hơn 4.100 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ 3.641 cuộc gọi qua Tổng đài hỗ trợ (18001096).

 

nb5-07022020.jpg

 

 

Về chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, đến nay đã có 12/22 bộ, cơ quan ngang bộ ban hành thông tư quy định chế độ báo cáo theo phương án đã được phê duyệt. 38/63 địa phương ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo theo phương án đơn giản hóa, trong đó có Quảng Ngãi.

 

Về tình hình triển khai hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Văn phòng Chính phủ đang phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng, chuẩn hóa các quy trình tổng thể của hệ thống, quy trình liên thông các chế độ báo cáo; quy trình chia sẻ dự liệu báo cáo,…; xây dựng phần mềm hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; xây dựng, hoàn thiện các tính năng nâng cao của Bảng hiện thị trực quan tình hình biến động các chỉ số KT-XH phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,…

 

Tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị các Bộ, địa phương chưa ban hành Thông tư, quyết định quy định chế độ báo cáo cần khẩn trương rà soát các chế độ báo cáo hiện nay để chuẩn hóa chế độ báo cáo. Đối với các địa phương đã ban hành cần tiếp tục rà soát, kịp thời phát hiện những bất cập, thiếu sót để thực hiện việc chuẩn hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

 

Căn cư chế độ báo cáo đã được chuẩn hóa, các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương thực hiện việc số hóa, điện tử hóa các báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo và thực hiện kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối với các bộ, cơ quan, địa phương được lựa chọn triển khai thí điểm kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai, thời hạn hoàn thành trước tháng 03/2020.

 

Cũng tại hội nghị, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã giới thiệu Đề án Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-VPCP và hướng dẫn xây dựng hệ thống thông tin báo cáo Bộ, ngành, địa phương tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; hướng dẫn chuẩn hóa chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; thống kê quy định về hoạt động kinh doanh trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ,…

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, nghiên cứu nội dung Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 06/02/2020 của Văn phòng Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hoàn thành trước ngày 29/02/2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở: Y tế, Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 1035/BTC-HCSN ngày 04/02/2020 của Bộ Tài chính về việc thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ KCB bảo hiểm y tế năm 2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh áp dụng, triển khai thực hiện Quyết định số 2158/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 của bộ, ngành và địa phương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 871/KH-BNN-CN ngày 06/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, lĩnh vực chăn nuôi.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích