English Thứ Tư, 26-06-2019, 18:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100185472
Đang online: 133
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ tàu tuần tra, kiểm soát hoạt động nghề cá trên biển

Đăng ngày: 07/06/2019; 264 lần đọc

UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 01 tàu chuyên dụng tuần tra, kiểm soát, quản lý hoạt động nghề cá trên biển.

Tnh Qung Ngãi có 4 huyện, thành phố ven biển và 1 huyện đảo, chiều dài bbin khong 130 km, cách b bin khong 14 hải lý có Khu bảo tồn biển Lý Sơn được UBND tỉnh quyết định thành lập vào đầu năm 2016 thuộc hệ thống khu bảo tồn biển Việt Na​m. Quảng Ngãi có nghề cá phát triển mạnh, với trên 5.600 tàu cá, tổng lao động trực tiếp tham gia sản xuất trên biển khoảng 38.000 người.

 

Vùng biển ven bờ và vùng lộng thuộc trách nhiệm quản lý của tỉnh rất rộng (khoảng 6.500 km2) nhưng hiện nay tỉnh Quảng Ngãi là tỉnh duy nhất trong 28 tỉnh, thành phố ven biển không có phương tiện chuyên dụng tuần tra, kiểm soát, quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản trong các vùng biển này, do vậy các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản trong vùng lộng và vùng biển ven bờ không được kiểm soát chặt chẽ, ảnh hưởng rất lớn đến công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

 

P.V

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích