English Thứ Ba, 21-08-2018, 20:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77307816
Đang online: 113
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Quảng Ngãi chọn tỏi Lý Sơn, quế Trà Bồng là sản phẩm chủ lực quốc gia

Đăng ngày: 12/01/2018; 533 lần đọc

Đây là những sản phẩm được tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn là sản phẩm chủ lực quốc gia được nêu trong Dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, được Sở Nông nghiệp và PTNT trình bày vào buổi họp sáng nay (12-01) do Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng chủ trì.

Định hướng của Đề án là cơ cấu lại theo lĩnh vực, sản phẩm: Tiếp tục rà soát quy hoạch, kế hoạch sản xuất theo lợi thế và nhu cầu thị trường để phân loại thành 3 cấp sản phẩm. Đối với nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia: Xác định sản phẩm chủ lực của quốc gia là tỏi Lý​ Sơn, quế Trà Bồng. Tiến hành xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô nhỏ; tổ chức hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến.

 

Nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh: Căn cứ vào lợi thế, nhu cầu thị trường, lựa chọn sản phẩm để quy hoạch, đầu tư, có chính sách và giải pháp mở rộng quy mô, sức cạnh tranh của sản phẩm; tập trung vào nhóm sản phẩm chủ lực, có khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn như: Mía, mì, bò thịt, trâu thịt, gỗ lớn, tôm, sản phẩn thủy sản khai thác để tổ chức hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị và ứng dụng KHCN tiên tiến nhằm nâng cao giá trị gia tăng theo chuỗi giá trị.

Nhóm sản phẩm là đặc sản địa phương: Có quy mô nhỏ, gắn với chỉ dẫn vùng sản xuất cụ thể, được xây dựng và phát triển gắn với xây dựng nông thôn mới ở huyện, xã theo mô hình “Mỗi xã một sản phẩm”.

 

Để khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng của mỗi vùng, địa phương, Đề án cũng xác định cần cơ cấu lại nông nghiệp theo vùng, như: Vùng miền núi, chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng trên đất kém hiệu quả sang cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao. Tập trung phát triển vùng nguyên liệu gỗ, mía, mì; đồng thời, phát triển chăn nuôi trâu, bò, heo ki,..

 

Khu vực đồng bằng: Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mở rộng diện tích lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ; phát triển vùng rau an toàn, cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng quy trình thực hành tốt. Phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc sản gắn với xây dựng thương hiệu của từng sản phẩm theo lợi thế của địa phương như: Hành tím Bình Hải, cây ăn quả Nghĩa Hành,…; đồng thời, phát triển chăn nuôi tập trung.

 

Vùng ven biển: Phát triển nuôi thủy sản nước lợ ở khu vực cửa sông, cửa biển; nuôi thâm canh, công nghệ cao, an toàn sinh học trên đất cát ven biển. Chủ yếu nuôi tôm, các loại hải sản có giá trị kinh tế cao,…

 

Về hải đảo: Phát triển cây tỏi Lý Sơn gắn với phát triển du lịch sinh thái. Đầu tư phát triển nuôi thủy sản thâm canh và công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, nhất là khu bảo tồn biển Lý Sơn.

 

Đề án cũng điều chỉnh 5 chỉ tiêu: (1) Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 điều chỉnh từ 4% thành 3,5-4%; (2) Giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đất canh tác điều chỉnh từ 65 triệu đồng/ha thành 85 triệu đồng/ha; (3) Tỷ lệ đàn bò lai theo chỉ tiêu cũ 65% điều chỉnh thành 70%; (4) Sản lượng thủy sản khai thác theo chỉ tiêu mới là 206 nghìn tấn/năm (chỉ tiêu cũ 150-160 nghìn tấn/năm); (5) Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh điều chỉnh từ >90% thành 95% và bổ sung 3 chỉ tiêu: số xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới 98 xã và 6 huyện; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội 40%; bộ tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp...

 

Qua ý kiến các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương hoàn chỉnh Dự thảo, trình UBND tỉnh cho ý kiến trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, lưu ý cần rà soát, bổ sung cho phù hợp về cơ cấu lại theo lĩnh vực, nhóm sản phẩm, cơ cấu nông nghiệp cho phù hợp với từng vùng, từng địa phương.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Chủ tịch UBND tỉnh gia Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch phòng chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng (đoạn từ xã Trà Bình đến cửa Sa Cần) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phòng chống lũ và chỉnh trị sông Vệ (đoạn từ xã Hành Tín Tây đến cửa Lở) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phòng chống lũ và chỉnh trị sông Trà Câu (đoạn từ hạ lưu đập tràn xả lũ hồ chứa nước Núi Ngang đến cửa Mỹ Á) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; lập đầy đủ thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt 03 Quy hoạch theo đúng quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương nâng cấp Trạm bờ để nhận tin báo tự động từ tàu cá. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 08/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan thực hiện yêu cầu của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 334/UBATGTQG ngày 14/8/2018 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích